Radar · Mänskliga rättigheter

Internationella flickadagen: ”Min röst, vår lika framtid”

Flickan Lali säljer ballonger på en strand i Mumbai i Indien, på internationella flickadagen för fem år sedan.

På söndag är det internationella flickadagen, en dag som FN instiftat för att uppmärksamma den utsatta situation och diskriminering många flickor och tjejer i världen möter. Och även om det fortfarande finns alltför många orättvisor så har faktiskt situationen gått mot det bättre de senaste 25 åren.

Listan kan göras lång på orättvisor och grymheter som flickor och tjejer utsätts för i världen. Var tredje kvinna i världen har någon gång utsatts för fysiskt eller sexuellt våld, en av fyra tjejer i åldrarna 15-19 år har varken jobb eller går i skola (jämfört med en av tio killar) och i 60 procent av alla världens länder har tjejer inte rätt att ärva mark. Det är bara lite av en mängd statistik från FN som visar på både våld och diskriminering.

Men de senaste 25 åren har det också skett en rad förbättringar, visar en sammanställning som Unicef, Plan international och UN women har gjort. Detta då det i år är 25 år sedan den globala agendan för kvinnor och flickors rättigheter kom till: Beijing Declaration and Platform for action.

I inledningen av rapporten, A New era for girls skriver de att en jämställd värld fortfarande är långt bort: ”Nästa steg mot förändring måste meningsfullt inkludera tjejer som beslutsfattare och utformare av lösningarna på de utmaningar och möjligheter de möter varje dag”.

Därav har FN valt att temat för årets flickadag ska vara ”Min röst, vår lika framtid”. Frågorna de vill lyfta för dagen är att leva fritt från könsbaserat våld, ”skadliga praktiker” såsom könsstympning, och HIV och aids, att lära sig nya färdigheter för att gå mot den framtid de vill ha samt att leda som en generation aktivister som påskyndar social förändring.

Mycket har förbättrats

Och en del har som sagt förbättrats över åren. Antalet flickor som inte går i skolan har minskat med 79 miljoner mellan 1998 och 2018. Antalet barnäktenskap har också minskat: från en av fyra av alla tjejer världen över år 1995 till en av fem idag. Men skillnaderna har ökat och man ser en tydligare minskning i rikare länder, medan de flickor/tjejer som tillhör de mest fattiga i världen fortfarande är de mest utsatta.

Även kvinnlig könsstympning har minskat under åren, men i en ojämn takt. Data från 31 länder där det är vanligt förekommande visar att andelen könsstympade flickor har gått från 47 procent för 25 år sedan till 34 procent idag. Att det är en minskande trend ser man då minskningen sker både i länder där det varit mycket utbrett och i länder som inte haft så omfattande användning.

Många utmaningar kvar

Trots att det skett en rad mätbara förbättringar för flickor, tjejer och unga kvinnor i världen så finns det tyvärr mycket kvar att göra, skriver de tre organisationerna i rapporten.

”Flickor – särskilt ungdomar och marginaliserade tjejer – är långt ifrån fria från all diskriminering och långt ifrån att åtnjuta sina fulla rättigheter. Våld, som aldrig borde förekomma, upplevs fortfarande av för många flickor. Ingen tjej borde vara föremål för barnäktenskap, könsstympning, sexuellt våld eller missbruk på någon plats”, skriver de.

Men de lyfter samtidigt att flickor också visar vägen när det gäller aktivism, såsom Fridays for future och #metoo-rörelsen, och konstaterar:

”Flickors röster håller på att höjas. Nu måste det globala samhället lyssna och utveckla lösningarna med tjejer i centrum så att alla tjejer, inklusive de som är mest marginaliserade, kan gå från att drömma till att uppnå.”