Radar · Utrikes

Hårda regler för elsparkcyklar i Köpenhamn

Uthyrningen av elsparkcyklar stoppas på gator och trottoarer i stora delar av Köpenhamn.

Uthyrningen av elsparkcyklar stoppas på gator och trottoarer i stora delar av Köpenhamn, där färdmedlet varit ett omdiskuterat ämne.

I butiker kan uthyrning tillåtas, men då måste elsparkcykeln lämnas tillbaka där den hyrdes.

Beslutet, som gäller områden med tät bebyggelse i den danska huvudstaden, har fattats av kommunledningen (Borgerrepræsentationen).

Kommunens mark behöver användas till annat, anser Köpenhamns teknik- och miljöborgmästare Ninna Hedeager Olsen (Enhedslisten).

– Det kan vara bänkar, det kan vara uteserveringar och allt möjligt annat, säger hon till nyhetsbyrån Ritzau.

Sedan elsparkcyklarna bredde ut sig i gaturummet 2019 har de varit omdiskuterade i Danmark.

Uthyrningsföretagen har svarat med att införa egna begränsningar, men det räcker inte, anser teknik- och miljöborgmästaren, som pekar på att företagen agerade i sista stund, när de visste att beslutet var på väg.

Läs mer: Slut på röran med elsparkcyklar – nu vidtas åtgärder i Sverige