Radar · Migration

2 000 asylsökande kan tvingas flyttaMigration

En polis övervakar kön av ankommande flyktingar i snålblåsten vid Hyllie station när antalet asylsökande var som flest under 2015.

Upp till 2 000 asylsökande kan tvingas flytta när Migrationsverket nästan halverar antalet lägenheter och anläggningsplatser. Verket fortsätter banta sin organisation eftersom antalet asylsökande fortsätter att minska, vilket bland annat beror på coronapandemin.

– I dagsläget har vi färre än 10 000 öppna ärenden med förstagångsasylsökande, vilket kan jämföras med 163 000 som vi hade 2015. Det gör att vi nu kan börja handlägga ett asylärende inom en vecka eller en månad medan det tidigare kunde dröja två år, säger Magnus Önnestig, chef för nationella operativa avdelningen vid Migrationsverket.

På torsdagen kom beskedet att 172 medarbetare varslas om uppsägning och tidigare i år har ett 80-tal anställda sagts upp på grund av arbetsbrist.
Generaldirektör Mikael Ribbenvik beslutade i september att lägga ner myndighetens verksamhet i Jönköping, Borås, Mariestad och Högsby.

Brev väcker oro

Men det är inte bara anställda som berörs av nedskärningarna och centraliseringen till Stockholm, Uppsala, Malmö, Boden och Göteborg där det finns både mottagningsenheter och asylprövning. Magnus Önnestig uppskattar att upp till 2 000 asylsökande kan behöva flytta när

Migrationsverket nästan ska halvera antalet lägenheter och anläggningsplatser till drygt 10 000 platser till slutet av nästa år.

I Jönköping tvingas 300–400 asylsökande flytta, och enligt Sveriges Radio har de asylsökande inför flytten nästa år fått ett informationsbrev som lett till oro. I brevet står det att de bara får ta med sig 25 kilos packning, vilket ifrågasätts av asylsökande som hunnit rota sig.

– Det är en riktlinje, sedan får vi ha en dialog med alla sökande. Om man har en barnvagn får man förstås ta med den. Men man ska komma ihåg att vi tillhandahåller tillfälliga bostäder som är fullt möblerade och utrustade, säger Magnus Önnestig.

Får inte välja

Han förstår att asylsökande som har bott flera år på samma ställe och hunnit rota sig ifrågasätter att de ska behöva flytta.

– Ja, det är klart att man reagerar starkare om man har bott där flera år, då kan man ha etablerat sig och fått vänner. Den typen av reaktioner har vi upplevt tidigare när vi avvecklat boenden.

För att möta de som är upprörda försöker Migrationsverket få till en dialog.

– Vi försöker lyssna på deras behov. Om en familj med skolbarn behöver flytta försöker vi exempelvis göra det vid terminsstart, säger Magnus Önnestig.

Men de asylsökande får inte välja vart de ska flytta.

– Antingen skaffar man boende själv, enligt den så kallade ebo-lagen, och kan man inte göra det kan vi tillhandahålla bostad. Men de får inte välja var bostaden ska vara.

Fakta: Migrationsverket varslar och lägger ned

Till följd av ett minskat antal asylsökande och ett förändrat uppdrag fortsätter Migrationsverket anpassa verksamheten efter de nya förutsättningarna. Därför varslar myndigheten om att 172 medarbetare riskerar att sägas upp på grund av arbetsbrist.

Hur många av de 172 som faktiskt kommer att sägas upp är ännu oklart. Nu inleds centrala förhandlingar med arbetstagarorganisationerna. När de är avslutade står det klart hur många som behöver sägas upp. Förhandlingarna beräknas preliminärt att pågå fram till mitten av december. Varslet, som påverkar fem län, berör både operativ verksamhet och huvudkontorets avdelningar.

Tidigare i år sades ett 80-tal medarbetare upp från myndigheten på grund av arbetsbrist. Generaldirektören fattade i september beslut om att lägga ned myndighetens verksamhet i Jönköping, Borås, Mariestad och Högsby. Varslet berör i första hand dessa orter.
Källa: Migrationsverket