Radar · Miljö

Italien, Cypern och Spanien använder mest antibiotika i EU

Sverige använder minst antibiotika i EU.

Antibiotikaanvändningen minskar i EU och Sverige använder minst antibiotika i EU. Globalt ser det dock värre ut, totalt sett ges mer antibiotika till friska djur än till sjuka människor.

Sveriges bönder använder minst antibiotika i EU, det visar Europeiska läkemedelsmyndighetens årliga rapport om antibiotikaanvändning. Mest antibiotika använder Italien, Cypern och Spanien.

I Sverige har försäljningen av antibiotika för djur minskat med cirka två tredjedelar sedan början av 1980-talet. 2019 uppgick försäljningen av antibiotika för djur till 9 601 kilogram varav 58 procent var penicillin med smalt spektrum. Motsvarande värden för 2010 var 14 117 kilogram och 53 procent, enligt ATL.

Globalt går det dock trögare att minska antibiotikaanvändningen. Totalt sett ges mer antibiotika till friska djur än till sjuka människor, enligt WWF. I många länder, till exempel USA, förbrukas mer antibiotika inom djurhållningen än för behandling av människor. Främsta orsaken är att antibiotika ges till samtliga djur i en grupp för att stimulera tillväxt och/eller förebygga sjukdom.

Mellan åren 2000 och 2015 steg den försäljningssiffran globalt med närmare 40 procent,

Även om antibiotikaanvändningen minskar inom EU kvarstår flera undantag. Det gäller bland annat förbudet mot att gruppbehandla djur. Då fjäderfäbesättningar även i fortsättningen kommer att få behandlas i grupp, eftersom det kan vara tusentals djur i varje stall och att smittorna ofta sprids snabbt, skriver ATL.