Radar · Miljö

Östersjöfiskare varnar: Snart slut på sill

Snart ett minne blott? Fiskare varnar för dramatisk minskning av sill i Östersjön.

Sill och strömming har minskat dramatiskt, larmar svenska kustfiskare från olika delar av Östersjön. Trots att forskare vill se ett förbud trålas fisken, för att bli laxmat i Norge.

En trålare i Ålands hav drog i fjol upp 1600 ton strömming på tre veckor, enligt Norrtelje tidning. 90 procent av djuren skeppas till Skagen och mals till fiskmjöl, som sedan blir mat åt norsk lax.

Varannan fisketrålare som kontrollerats i Danmark rapporterar fel fångster, enligt en granskning från Kaliber i Sveriges radio.  Felrapporteringen kan ha ekonomiska orsaker, enligt en rapport som Havs- och vattenmyndigheten nyligen har publicerat.

Konsekvensen blir att fiskekvoterna, som baseras på rapporter från det internationella havsforskningsrådet ICES blir felaktiga, säger fiskeristrategen Vesa Tschernij till Expressen.

– Nu har kustfiskarna slagit larm om att deras sill- och strömmingsfångster har minskat dramatiskt, men detta överensstämmer inte med internationella havsforskningsrådets bild. Jag tycker det är uppenbart att någonting är fel.

Fiskeristrategen ser en risk att både skarpsill, strömming och torsk dör ut. Men att kustfiskarna får mindre fångster kan också förklaras med att fisken har flyttat till andra områden. Vesa Tschernij vill tillämpa försiktighetsprincipen tills man vet bättre. Han fortsätter:

– Om vi inte stannar upp nu och ser över det hela kan vi stå framför en obehaglig verklighet, där det är inte bara är torskbeståndet vi behöver oroa oss för utan hela ekosystemet. Allt hänger ju ihop i havet. Plockar vi bort för mycket av en art, fyller naturen utrymmet med något annat. Man kan fråga sig varför spiggen i Östersjön har ökat så dramatiskt?

I oktober beslutas om vilka fiskekvoter som ska gälla i Östersjön för nästa år.

Senast i februari rapporterade lokala medier om trålare i Ålands hav, något som såväl småfiskare som forskare vill se förbud för. I en rapport från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU från 2019 föreslår forskarna att Sverige och Finland inför ett gemensamt förbud för trålfiske i Ålands hav och sydvästra Bottenhavet under vintern, inför strömmingens lektid.

– Vi är bekymrade. Vi är ganska övertygade om att man tar för mycket lekströmming ur de djupa delarna i södra Bottenhavet. Och internationella havsforskningsrådet, ICES senaste råd för området är att man ska tillämpa försiktighetsprincipen, sa Magnus Appelberg, senior advisor vid SLU i Öregrund och en av författarna till rapporten till DN.