Radar · Miljö

Missvisande att tala om miljövänliga kläder 

Att tillverka kläder av gamla plastflaskor är ingen miljövinst.

Allt fler klädkedjor vill locka kunder genom att saluföra hållbara kollektioner. Mycket tyder dock på att användning av återvunna material är en droppe i havet jämfört med energiåtgången vid produktion.  

Textilindustrin är en av de största miljöbovarna vad gäller utsläpp av växthusgaser. Det är därför inte förvånande att många producenter försöker satsa på en grönare profil, genom att till exempel använda återvunna material, som till exempel plast eller redan förbrukade textilier, när de tillverkar nya plagg. På så sätt kan de marknadsföra kollektioner med hjälp av populära termer som hållbar eller ekologisk. Dessa företag har emellertid ofta anklagats för greenwashing då det största problemet är den upprätthållna produktionen och masskonsumtionen snarare än val av material för plaggen.

En granskning i Råd & Rön fastslår i likhet med andra att det framför allt är tillverkningsprocessen som släpper ut växthusgaser, inte själva textilfibern. Stora mängder vatten och el går åt för att tillverka textilier vilket gör valet av ett så kallat hållbart plagg försumbart i sammanhanget.

Att tillverka polyesterplagg av plastflaskor innebär till exempel inte heller att det blir mindre plast i haven. Snarare gör det att färre flaskor återvinns för att bli nya flaskor, och att fler flaskor därför måste nytillverkas.

– Det hade egentligen varit bättre om man hade gjort flaskor av återvunna flaskor. Det gör man visserligen, men i mindre grad nu när det finns en så stor efterfrågan från klädindustrin. I slutändan är det ju ett nollsummespel, säger Sandra Roos, textilforskare vid forskningsinstitutet Rise till Råd och Rön.