Radar · Miljö

Dags för slutstrid om Preemraff

Preem menar att den planerade anläggningen minskar de globala utsläppen.

Avgörandet närmar sig om oljebolaget Preems anläggning i Lysekil. Imorgon tisdag börjar förhandlingarna i Mark– och miljööverdomstolen som ska ligga till grund för regeringens beslut. Samtidigt hoppas miljöaktivister sätta press på politikerna.

– Det här är den största miljöfrågan i Sverige just nu. Vad blir Sveriges trovärdighet i klimatpolitiken framöver? Beslutet kommer sätta tonen för klimatarbetet framöver, säger Jessica Lovell i nätverket Stoppa Preemraff.

Preem å sin sida menar att investeringen i slutändan leder till minskade koldioxidutsläpp. Detta eftersom även förnybara drivmedel ska produceras på Preemraff, vilket leder till minskade utsläpp från vägtrafiken. Dessutom anser bolaget att anläggningen ger minskade utsläpp globalt då det blir möjligt att utvinna mer energi från råoljan än vid äldre anläggningar.

Preems argument avfärdas inom miljörörelsen. Enligt ansökan skulle koldioxidutsläppen ändå öka med en miljon ton jämfört med dagens anläggning. Naturskyddsföreningen, som hör till dem som överklagat Preems miljötillstånd, menar att det är oförenligt med klimatlagen och de svenska miljömålen.

Motståndarna till anläggningen ifrågasätter också möjligheterna att på ett hållbart sätt öka produktionen av biobränsle. Jessica Lovell pekar på att den biodiesel som bolaget producerar idag görs till lika stor del av nederländskt slakteriavfall som av rester från skogen.

– Det är ett stort frågetecken vad man ska få råvaran biobränslen ifrån, säger hon.

Preem menar att minst hälften av koldioxiden från anläggningen kan fångas in och lagras med hjälp av så kallad CCS-teknik. Men inte heller det imponerar på motståndarna.

– Det är helt orimligt. Det är lång väg kvar innan tekniken kan användas i den skalan och kräver forskning och pilotanläggningar. Det är också en helt egen tillståndsprocess, säger Jessica Lovell.

När Mark– och miljööverdomstolen yttrat sig kommer regeringen att avgöra om anläggningen får byggas eller inte. Den juridiska tvistefrågan blir om klimatlagen ska vara möjlig att luta sig mot för att säga nej till en anläggning som omfattas av EU:s utsläppshandel.

I och med att regeringen tagit på sig att fälla avgörandet kan också opinionens inställning få betydelse. Under tisdagen planerar Stoppa Preemraff ett stort arrangemang i Lysekil. Bland annat kommer ett drygt tiotal artister att uppträda till stöd för motståndet. Även i Stockholm och Lund kommer demonstrationer mot planerna att hållas.

– Vi vill sätta press på regeringen att säga nej, säger Jessica Lovell.