Radar · Migration

Många beviljade uppehållstillstånd efter 2015

Drygt 60 procent av de som sökte asyl 2015 har fått uppehållstillstånd i Sverige.

Av de personer som sökte asyl i Sverige i samband med flyktingkrisen 2015 har omkring 60 procent fått uppehållstillstånd, rapporterar Ekot.

Enligt Migrationsverkets siffror sökte 163 456 personer asyl i Sverige 2015 – 98 867 har beviljats uppehållstillstånd.

Två tredjedelar är pojkar eller män. 21 procent av de som fått uppehållstillstånd är från Afghanistan, 48 procent är syrier.

Migrationsverket generaldirektör Mikael Ribbenvik beskriver 2015 som en exceptionell utmaning för myndigheten och säger att Migrationsverkets arbete fortfarande påverkas av mottagandet från 2015.

– Eftersom många människor fick uppehållstillstånd under de åren så resulterar det i ökningar av ansökningar kring familjeåterförening. Och sedan då, ungefär fem år senare, så blir det då också en ökning av antalet medborgarskapsärenden, säger Mikael Ribbenvik till Ekot.