Radar · Miljö

Skyddad natur kan vara bra för ekonomin

Ett exempel på vad som kan hända när mangroveskogar försvinner.

Att skydda natur har traditionellt setts som en kostnad för ekonomin. Men forskningen börjar visa att det inte alls är så när man ser till helheten. En ny studie visar att om 30 procent av världens natur och hav skyddas skulle det kunna få positiva effekter på ekonomin.

Amerikanska välgörenhetsorganisationen Campaign for nature har tittat närmare på de ekonomiska aspekterna i att skydda 30 procent av världens natur och havsområden. Det skulle kosta 140 miljarder dollar per år, men fördelarna skulle vara många.

”Vår rapport visar att naturskydd i dagens ekonomi ger fler intäkter än alternativet och ger intäkter till jordbruk och skogsbruk, samtidigt som det hjälper till att förhindra klimatförändringar, vattenskriser, förlust av biologisk mångfald och sjukdomar. Att öka naturskyddet är en sund politik för regeringar som jonglerar med flera intressen. Du kan inte sätta en prislapp på naturen, men de ekonomiska siffrorna talar för dess skydd ”, säger Anthony Waldron, rapportens huvudförfattare, till The Guardian.

I dag är omkring 15 procent av jordens markyta skyddad, medan endast 7 procent av haven har ett skydd. Dessa siffror kan dock diskuteras. Naturskyddsföreningen skriver till exempel att majoriteten av de skyddade haven bara har ett skydd på papper, utan strikta regler som förhindrar skadlig verksamhet. I själva verket har bara omkring två procent av haven ett strikt skydd i dag.

Men att ett ökat skydd av natur också är bra för ekonomin som helhet börjar alltfler rapporter komma fram till. Renare luft, rent vatten och fungerande ekosystem är svårt att sätta ett pris på. Men skyddade havsområden kan till exempel ge fiskbestånd en chans att återhämta sig från intensivt fiske och återställda mangroveskogar kan skydda mot stormar och översvämningar. Det sistnämnda skulle enligt rapporten kunna betyda 170 miljarder dollar i minskade kostnader för skador orsakade av klimatförändringar.

Rapporten citerar också en annan rapport som nyligen kom fram till att bara en förbättrad mental hälsa hos de som besöker grönområden skulle kunna vara värd så mycket som 6 000 miljarder dollar per år.

Jamison Ervin på FN:s utvecklingsprogram UNDP säger till The Guardian att kostnaden för att skydda natur är billig i jämförelse med de 125 000 miljarder dollar som man uppskattar att naturen ger människan i olika tillgångar. ”Fördelarna för mänskligheten är oräkneliga och kostnaden för passivitet är otänkbar. Denna rapport säger otvetydigt att tiden för att finansiera naturen, för människor och för planeten, är nu.”