Radar · Djurrätt

10 000 förvildade dromedarer ska skjutas i Australien – för törstiga

Australiens dromedarer härstammar från Afghanistan, och introducerades i Australien på 1800-talet och användes då för transport i samband med britternas kolonisering av landet.

Förvildade dromedarer dricker upp vatten som Australiens aboriginer behöver och äter upp deras matförråd. Lokala myndigheter planerar därför att skjuta 10 000 djur.

Australien har genomlevt den varmaste och torraste månaden i landets historia. Minst 25 människor rapporteras ha dött i bränderna. Dödssiffran för djur uppskattas av ekologer ha stigit till hela 1 miljard.

Därtill tär torkan och bränderna på resurser av mat och vatten för landets vilda djur, vilket skapar problem även för de aboriginer som bor i samma områden.

– Vi har suttit fast under otroligt heta och obekväma villkor, och mår dåligt eftersom dromedarerna förstör staket, tar sig in i hus och försöker hitta vatten via luftkonditioneringen, sa Marita Baker, en av de styrande i området Anangu Pitjantjatjara Yankunytjatjara (APY), som huvudsakligen befolkas av aboriginer i ett uttalande.

Därför har lokala myndigheter beordrat att tusentals dromedarer ska skjutas, med start i går onsdag.

– Givet torkan och de stora ansamlingarna av dromedarer som hotar alla APY-samhällen och deras infrastuktur är en omedelbar dromedarkontroll nödvändig, säger ledaren för APY, Richard King i ett uttalande.

Ett ytterligare skäl till att döda de förvildade djuren som APY-ledningen anger är att de över en miljon dromedarerna bidrar med metangas motsvarande ett ton koldioxid per individ och år.

Det kan jämföras med att Australiens nära 25 miljoner mänskliga invånare år 2018 släppte ut i genomsnitt 16,8 ton per person. Landet är världens fjärde största utsläppare per person, och avskaffade år 2014 sin koldioxidskatt.

På APY:s facebooksida föreslås i kommentarsfält att man i stället ska flytta dromedarerna, eller placera dem i naturreservat.

Djurrättsorganisationen PETA påpekar att de tusentals dromedarer som ska skjutas ”är lika mycket invånare i södra Australien som människorna, och har precis samma rätt att klara sig levande ur lågorna”.