Radar · Inrikes

Staten äger allt fler företag

2019 ökade antalet offentligt ägda företag med 46 företag till 2 932.

Förra året ökade antalet offentligt ägda företag med 46 företag till 2 932 visar nya siffror från SCB

Det offentliga äger nu fler företag. Ny statistik från SCB visar att de kommunägda bolagen blev 27 fler under 2019. Därmed blev antalet företag som ägdes av kommuner i Sverige 1 848.

De statligt ägda bolagen ökade med 17 till 939 företag. Framförallt ökade staten sitt ägande i aktiebolag från 768 (2018) till 819 och minskade sitt ägande i ideella föreningar från 40 till bara 6 2019.

Uppåt men inte för alla

Totalt ökade de statliga bolagen sitt resultat från 31,6 miljarder år 2018 till 57 miljarder år 2019. Enligt SCB förklaras det till största delen av ökade finansiella intäkter.

Även regionägda företag ökade sitt resultat. 196 miljoner mer jämfört med 2018. Det redovisade resultatet år 2019 var 597 miljoner.

Däremot gick det sämre för de kommunalt ägda bolagen, där resultatet minskade med 1,4 miljarder jämfört med 2018. Det redovisade resultat år 2019 var 14,7 miljarder.