Radar · Utrikes

Nedlagt krigsbrottsmål mot brittisk militär

Åklagaren Fatou Bensouda vid Internationella brottsmålsdomstolen (ICC).

Åklagaren Fatou Bensouda vid Internationella brottsmålsdomstolens (ICC) lägger ned en utredning om anklagelser om att brittiska militärer begått krigsbrott i Irak. Orsaken är att brittiska myndigheter har satt in reella resurser på att utreda misstankarna.

Bensouda anser visserligen att det finns rimliga skäl att anta att övergrepp begicks i samband med invasionen av Irak 2003, att minst sju irakiska fångar ska ha dödats samt att det finns trovärdiga anklagelser om tortyr och sexuella övergrepp.

Men ICC ingriper bara om ett land är ovilligt att självt ingripa och vidta åtgärder mot misstänkta övergrepp – vilket alltså inte anses vara fallet med Storbritannien.

I juni uppgav oberoende brittiska utredare för BBC att av tusentals klagomål som inkommit mot brittiska soldater i Irak hade alla utom ett avfärdats efter granskning.