Radar · Morgonkollen

London emot utvisning av hemlösa icke-britter

En hemlös person sover utanför en klädbutik i London.

Politiska ledare i London sätter sig på tvären mot brittisk lagstiftning som ska göra det möjligt att deportera utländska medborgare som sover på landets gator. Det handlar om tusentals persone

Huvudstadens borgmästarkansli beskriver reglerna som ”djupt omoraliska och fundamentalt missriktade”.

– Stadshuset kommer inte att medverka till sådana drakoniska åtgärder, som bestraffar människor bara för att de inte har ett hem, säger Tom Copley, biträdande borgmästare med ansvar för bostadsfrågor, till Thomson Reuters Foundation.

Han uppmanar regeringen att tänka om, inte minst med anledning av den rådande pandemin.

Kritiker för också fram att reglerna skulle avskräcka utsatta människor från att söka hjälp och kunna försätta dem i än värre situationer.
Inrikesdepartementet har sagt att det juridiska verktyget ska användas sparsamt.

Stadshuset har uppmanat alla administrativa stadsdelar att inte dela med sig av hemlöshetsstatistik till departementet. Åtminstone tre stadsdelar – Islington, Haringey och Southwark – har sagt att de helt kommer att förbise den nya lagen.

Hemlöshet är inte ett brott och bör aldrig hanteras som ett, säger Diarmaid Ward, stadsdelsordförande i Islington.

2019-20 har fler än 10 000 personer beräknats sakna tak över huvudet i London, vilket är en ökning med drygt 20 procent från 2018-19.