Radar · Morgonkollen

Fler döda på svenska vägar jämfört med Norge

Lägre hastigheter och mötesseparerade vägar kan vara en förklaring till de lägre dödstalen per invånare i trafiken i Norge.

Fler personer dör i trafiken i Sverige jämför med i Norge. Lägre hastigheter och fler mötesseparerade vägar kan vara svaret på varför Norges trafiksäkerhet överträffar Sveriges.

Trafiksäkerheten i Sverige och Norge har under lång tid varit framstående internationellt med låga nivåer på antal omkomna per invånare. Men sedan 2015 har det omkommit fler personer i trafiken per invånare i Sverige jämfört med i Norge. Det visar en studie från Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI).

Enligt studien har Norge mellan åren 2014–2018 haft 2,4 omkomna per 100 000 invånare. Antalet omkomna i Sverige var 2,8 per 100 000 invånare under samma tidsperiod. Största skillnaden mellan länderna är bland annat oskyddade trafikanter.

”Ett resultat av vår studie visar att fler cyklister omkommer i Sverige än i Norge och tittar man närmare på statistiken ser man att det är i gruppen 75 år eller äldre som skillnaden är som störst”, skriver Åsa Forsman, senior forskare vid VTI, i ett pressmeddelande.

Norges vägnät har även lägre hastighetsgränser jämfört med Sveriges, och nästan all trafik på vägar med hastighetsgränsen 90 kilometer i timmen är mötesseparerad. I Sverige är endast 20 procent av 90-vägarna mötesseparerade, vilket kan vara en trolig förklaring till att Sverige har högre dödsrisk på dessa vägar.