Radar · Basinkomst

Kontanta direktutbetalningar i allt fler länder för att stimulera ekonomin

I allt fler länder används kontantutbetalningar till företag och privatpersoner som stöd för att stimulera ekonomin.

Allt fler länder i världen experimenterar nu med olika former av direktbetalningar till företag och privatpersoner för att stimulera ekonomin efter coronapandemin.

Den pågående coronapandemin är ett hårt slag för ekonomin i många länder, på många håll har därför olika försök att stimulera ekonomin gjorts, skriver businessinsider.com.

Det handlar om allt ifrån kontantutbetalningar till småföretagare till basinkomstförsök i 13 länder i världen, enligt nyhetssajten.

Spanien
I söndags meddelade Spaniens finansminister Nadia Calviño att regeringen arbetar med att så snart som möjligt påbörja en utdelning av checkar, främst riktade mot låginkomsttagare.  

Danmark
I Danmark har regeringen beslutat att betala 75-90 procent av anställdas löner inom den privata sektorn, under förutsättning att de får behålla sina arbeten under karantäntiden.

Nederländerna
I Nederländerna har regeringen beslutat att underlätta för företagare som på grund av pandemin kan komma att förlora mer än 20 procent av sina intäkter. För de företag som beviljas stöd kommer regeringen att betala lönerna för de anställda under 3 månader, under förutsättning att de inte avskedar anställda under tiden.

Storbritannien
Småföretagare får rätt till kontantbidrag och regeringen betalar 80 procent av lönerna för företag som tvingats avskeda personal. Bidraget ska kunna användas retroaktivt för att återanställa personer som man tvingats avskeda på grund av coronapandemin.

Frankrike
I Frankrike omfattas 600 000 anställda och småföretagare av regeringens plan för att stimulera ekonomin med ett bidrag på upp till 1470 euro, motsvarande cirka 16 000 kronor. Den franska regeringen har dessutom beslutat om att avsätta cirka 46 miljarder euro för att  förhindra att företag tvingas avskeda anställda.

Tyskland
Stöd till småföretagare i samtliga förbundsstater och snabba kontantutbetalningar är en del av det coronapaket som den tyska regeringen beslutat om och som redan implementerats.

Italien
Den italienska regeringen har beslutat om ett kontantstöd om 650 euro till småföretagare och säsongsanställda.

USA
I USA kommer checkar skickas ut till medborgarna på upp till 1200 dollar, motsvarande cirka 12 000 kronor för att stimulera ekonomin. Beloppet som betalas ut baseras på antalet personer i hushållet, civilstatus och antal barn. President Donald Trump har avsatt två biljoner dollar i coronastöd, enligt businessinsider.com.

Belgien
I Belgien kommer olika former av ekonomiskt stöd att införas beroende på region, regeringen har även beslutat om stöd inom kultursektorn.

Sydkorea
I Sydkorea kommer regeringen att täcka 70 procent av anställdas löner, samt underlätta för vissa småföretagare med en kontantutbetalning.

Grekland
Anställda vars arbetsgivare tvingats stänga ner sin verksamhet under coronapandemin och karantänperioden kan ansöka om ett bidrag på 800 euro, enligt den grekiska nyhetsbyrån AMNA.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV