Radar · Morgonkollen

Halv miljard hotas av fattigdom efter viruset

Ett hemlöst barn i Allahabad, Indien, det landet i världen med högst antal fattiga.

Coronakrisen kan tvinga 500 miljoner människor in i fattigdom, varnar hjälporganisationen Oxfam.

För att inte förlora decennier av effektiv fattigdomsbekämpning vill organisationen se kraftfulla åtgärder från världens rikaste länder.

Mellan sex och åtta procent av världens befolkning kan kastas in i fattigdom på grund av den ekonomiska kris som ser ut att bli en effekt av coronapandemin, det visar en ny rapport som Oxfam har tagit fram.

Runt 3,4 miljarder människor lever redan i dag på mindre än motsvarande 50 kronor om dagen, enligt siffror från Världsbanken.

Om ytterligare 6–8 procent av världens befolkning tvingas in i fattigdom innebär det att över halva jordens befolkning skulle kunna klassas som fattiga.

Vill se stödpaket

Oxfam uppmanar nu Internationella valutafonden IMF och G20-länderna att enas om ett ekonomiskt stödpaket när de möts nästa vecka.
Sedan 1980-talet har den globala fattigdomen stadigt minskat. Men nu riskerar dessa decennier av global fattigdomsbekämpning att gå förlorade.

Hjälporganisationen föreslår en rad åtgärder för att ge ekonomiskt stöd åt de värst drabbade.
Bland annat vill man se en skuldavskrivning på nära 10 miljarder kronor för utvecklingsländerna.

"Dra lärdom av 2008"

Johan Pettersson, generalsekreterare på Oxfam Sverige, skriver i ett pressmeddelande att den kommande krisen riskerar att slå extra hårt mot de som redan hade det knapert.

”För människor i fattigdom, som redan innan coronakrisen hade osäkra anställningar och dåligt betalda jobb finns inga säkerhetsnät. Många kommer att hamna i fattigdom. Rika länder, IMF och Världsbanken kan och måste erbjuda en livlina”, skriver han.

Oxfam uppmanar även att inte upprepa misstagen som begicks efter finanskrisen 2008.

”Regeringarna måste dra lärdomar av finanskrisen 2008 där utbetalningar för banker och företag betalades av vanliga människor då jobb gick förlorade och man drog ner på nödvändiga tjänster som sjukvården. Krispaket ska gynna vanliga arbetare och småföretag”, skriver Johan Pettersson.

Kvinnor särskilt sårbara

Kvinnor, som överlag tjänar mindre än män, pekas ut som särskilt utsatta.

”Över en miljon personer som arbetar inom den bangladeshiska klädindustrin – varav 80 procent är kvinnor – har skickats hem utan betalning eller blivit av med sina jobb på grund av att utländska klädföretag dragit in sina beställningar”, nämner generalsekreteraren som exempel.

I många utvecklingsländer saknas möjlighet till arbetslöshetsersättning för de som blir av med sina jobb i krisen.

Oxfam uppger att två miljarder människor arbetar i den informella sektorn utan tillgång till sjuklön – och att majoriteten av dem finns i fattiga länder.

”Enligt FN:s beräkningar kan hälften av alla jobb i Afrika gå förlorade i coronakrisen, och få av dem som förlorar sin inkomst kommer kunna få ekonomiskt stöd”, skriver Johan Pettersson.