Radar · Politik

Arbetslöshet riskerar ökad dödligheten

Arbetslösa riskerar att dö i förtid.

Åtgärderna för att hindra Coronavirusets framfart har lett till att arbetslösheten ökar kraftigt. En ny studie från  Stockholms universitet visar att massarbetslöshet leder till ökad dödlighet i befolkningen.

”Vi har funnit att massarbetslöshet leder till ökad dödlighet i befolkningen”, det skriver professor Denny Vågerö vid Institutionen för folkhälsovetenskap, Stockholms universitet.

Han har tillsammans med docent Tony Garcy forskat på vilka hälsoeffekter som massarbetslöshet ger.

Resultaten från deras forskningsstudie visar att det finns ett tydligt samband mellan massarbetslöshet och ökad dödlighet.

De har bland annat tittat på de långsiktiga effekterna av massuppsägningarna på 1990-talet. Deras studie visar att risken för en förtida död ökade med 26 procent bland de män som blev arbetslösa minst en månad under lågkonjunkturen åren 1992–1996.

De som riskerade att drabbas hårdast var de långtidsarbetslösa, de som inte fick nytt jobb när ekonomin väl vände. Särskilt drabbades lågutbildade män, män med låg inkomst samt ogifta män.

Enligt forskarna var alkoholrelaterade sjukdomar och självmord de mest utmärkande dödsorsakerna relaterade till arbetslöshet. Ytterligare orsaker till förtida död bland arbetslösa män var hjärt- och kärlsjukdomar.

”Ännu är det alldeles för tidigt att dra slutsatser kring hur den nuvarande krisen kommer att utforma sig. Alla kriser är olika, men baserat på tidigare erfarenheter är det sannolikt att vi även denna gång får se en ökad dödlighet framöver”, uppger Denny Vågerö.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV