Radar · Arbetskritik

Personer med psykiska sjukdomar sjuka längre

Sjukskrivningarna för psykiska diagnoser har blivit längre.

Personer som fått en psykisk diagnos är sjukskrivna längre i dag jämfört med fem år sedan, rapporterar Ekot som tagit del av försäkringskassans nya rapport ”Sjukfrånvaro i psykiatriska diagnoser”.

I genomsnitt var en person sjukskriven i 90 dagar 2019, jämfört med 75 dagar 2014.

– Vi har sett att det skett en markant ökning av sjukskrivningslängder för psykiatriska diagnoser, säger analytikern Ulrik Lidwall, som skrivit rapporten, till radion.

En trolig orsak är att sjukskrivningarna för utmattningssyndrom ökar, enligt Försäkringskassan.

18 procent av kvinnorna och 13 procent av männen som sjukskrevs för psykiska sjukdomar förra året, fick diagnosen utmattningssyndrom.

Risken för kvinnor att drabbas av stressrelaterad psykisk ohälsa är drygt 40 procent högre än för män, enligt rapporten. Det beror på att kvinnor i högre grad arbetar inom skola, vård och omsorg där arbetsförhållandena är mer ansträngda och att de tar ett större ansvar för barn och familj och ”dubbelarbetar” mer, säger Lidwall till radion.