Glöd · Debatt

”Med mer kunskap blir vi mindre rädda för vargen”

Vi behöver nya sagor om vargen, inte bara de gamla som skrämmer upp barnen, skriver Susanne Edlund.

DEBATT Varg ska enligt regeringsbeslut finnas i livskraftigt antal i Sverige. Vandringsvargar söker en partner och bildar revir i nya områden. Människorna i dessa området är oförberedda och blir överraskade och kanske rentav rädda av att plötsligt bo nära varg.

Detta är något som måste kommuniceras bättre och tydligare av ansvariga myndigheter. Människor med rädslor och osäkehet gällande varg måste få adekvat information om hur varg beter sig och vad det innebär att ha varg i sitt närområde, innan detta sker, så de är bättre förberedda.

Ansvariga myndigheter måste också bli tydligare gällande ansvarsfrågor i samband med angrepp på tamdjur, så att djurägarna förstår att ta sitt djurägaransvar och skydda sina tamdjur. Förtydliga lagar och ansvar och ställa krav om förebyggande åtgärder vid ersättningsanspråk när en vargattack skett.

Det är också viktigt att förtydliga de bidrag och den hjälp som finns att få till förebyggande åtgärder och göra det lättare för djurägaren att ansöka om dessa. Med en tydligare rovdjurspolitik slipper vi många skyddsjakter på varg, kostsamma för alla, och speciellt för vargen som mister sitt liv.

Media har också ett stort ansvar och behöver tänka igenom sin journalistik i vargfrågan. Det behövs pålästa journalister som förmår att skriva informativa artiklar om varg och hur det till exempel fungerar på andra håll i världen där människor lever med varg och andra rovdjur inpå knuten, och inte bara ”vargen kommer”-artiklar som belyser negativa situationer och skrämmer upp människor.

Information formar attityder och betyder allt för en fungerande samexistens mellan rovdjur och människa.

Om myndigheterna blir mer raka och tydliga i sin rovdjurspolitik, och vad som gäller medför det säkert också diskussioner på en mer sansad och saklig nivå om varg och andra rovdjur, oavsett för eller emot. Vi behöver bli bättre på att respektera varandras åsikter, men framför allt bättre på att respektera rovdjuren i vårt land, som är här för att stanna.

Tre små grisar och stora stygga vargen och Rödluvan och vargen är exempel på sagor som vi skrämdes upp med som barn. Nya sagor om till exempel varg behöver skrivas för dagens barn som växer upp, så de slipper den rädsla för varg som många vuxna än i dag bär med sig från barndomen!

Vargen kommer, vargen kommer, den är inte farlig, bara man är varlig!