Radar · Integritet

Grundlagsskydd kan tas bort för vissa söktjänster på nätet

Vissa söktjänster på nätet gör det möjligt för användare att se om privatpersoner har begått brott.

De söktjänster på nätet som gör det möjligt för vem som helst att undersöka brottshistoriken hos privatpersoner ska inte längre omfattas av grundlagen. Det föreslår en parlamentarisk kommitté.

Söktjänsterna är i regel enkla. Man går in på den aktuella sidan, gör en sökning på namn, ort och/eller adress och kan på så vis få reda på om personen i fråga har dömts för något brott. I vissa fall erbjuder tjänsterna också hjälp med att få ut brottmålshandlingar.

Det kan nu komma att ändras. I slutet av augusti i år presenterades ”Ett ändamålsenligt skydd för tryck- och yttrandefriheten”, en skrivelse från 2018 års tryck- och yttrandefrihetskommitté.

Sedan tillträdet 2018 har kommittén gjort en genomlysning av tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen, där söktjänster på nätet är en av de punkter som man har sett över.

Enligt facktidningen Publikt anser kommittén att söktjänster där privatpersoners brottslighet offentliggörs riskerar att medföra allvarliga intrång i de berörda individernas personliga integritet.

Förslaget från kommittén är att personuppgifter om lagöverträdelser därför ska undantas från tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen. Istället föreslår man att detta ska regleras genom vanlig lag.