Radar · Integritet

Färre unga dör av narkotika

Färre unga dör nu av narkotika än tidigare. Foto: Michael Longmire / Unsplash

Narkotikadödligheten i Sverige har ökat sedan 1990-talet men nu går det att skönja en svagt positiv trend bland gruppen unga. Dödsfallen bland personer 15-29 år har minskat med 25 procent sedan 2014.

– Narkotikadödligheten har minskat något, från 961 fall toppåret 2017 till 894 fall 2019. Bland den yngsta gruppen syns en minskning från 219 fall toppåret 2014 till 167 fall 2019, en minskning med 25 procent, säger Björn Johnson, professor i socialt arbete vid Malmö universitet.

Siffrorna har han hämtat från Socialstyrelsens dödsorsaksregister.

Varför dödligheten har gått ner bland unga kan han inte dra slutsatser om och han förklarar att orsaken är att det saknas underlag i frågan.

– Vi har ingen aning om hur många som har ett heroin- eller annat opioidmissbruk i Sverige för det har inte gjorts några ordentliga undersökningar på gruppen med tungt missbruk på över tjugo år. Men vi vet en del om dödligheten, som att opioider är inblandade i cirka 90 procent av de dödliga överdoserna och att flertalet fall är blandförgiftningar, säger Björn Johnson.

Ångestdämpande bidrar till dödsfall

Opioider finns både i form läkemedel som tramadol, metadon och fentanyl, och av gatudroger som heroin. Opioider i kombinationen med ångestdämpande benzodiazepiner har bidragit till särskilt många dödsfall.

Forskaren Björn Johnson konstaterar att antalet narkotikarelaterade dödsfall har minskat bland unga de senaste fem åren
Forskaren Björn Johnson konstaterar att antalet narkotikarelaterade dödsfall har minskat bland unga de senaste fem åren. Foto: Håkan Röjder/Malmö universitet

– Att vi fick bort fentanylen (fentanylanaloger) tror jag är en förklaring till det minskade antalet dödsfall bland unga. I en studie som vi gjorde på dödsfallen i Skåne 2015-2016 märkte vi ett antal fentanyldödsfall bland unga personer som inte verkade ha haft  någon omfattande missbruksproblematik. Den gruppen har försvunnit de senaste åren.

I rapporten Den svenska narkotikasituationen 2019 skriver Folkhälsomyndigheten om en minskning av narkotikarelaterade dödsfall 2018. I den pekas ut att minskningen främst berodde på färre dödsfall på grund av fentanylliknande substanser. Bland annat fälldes två personer för grovt vållande till annans död efter att ha sålt fentanylanaloger och polisen har gjort insatser mot webbshoppar som säljer fentanylanaloger.

– Sedan har även motgiftet naloxon börjat delas ut till droganvändare från 2018. Vi vet inte ännu vilken effekt detta har haft, men det pågår forskning om det, säger Björn Johnson.