Radar · Mänskliga rättigheter

Spaniens regering vill ändra sträng abortlag

Demonstrationer i Madrid under Internationella kvinnodagen 2019.

Idag behöver minderåriga i Spanien föräldrarnas samtyckte för att få göra abort. Men nu vill den spanska regeringen ändra på det.

Det var 2015, under högerregeringen Partido Popular (PP), som den nuvarande abortlagstiftningen infördes i Spanien.

PP tog till en början fram en striktare abortreform där det nästan skulle bli helt förbjudet att göra abort. Men då lagförslaget blev hårt kritiserat både i Spanien och utomlands, backade regeringen. I stället röstade det spanska parlamentet igenom den lag som förbjöd 16- och 17-åringar att göra abort utan föräldrarnas samtycke, vilket i praktiken innebär att det är möjligt för föräldrar att tvinga sina minderåriga döttrar att föda ett oönskat barn.

Men den nuvarande spanska vänsterregeringen vill göra förändringar i den rådande abortlagstiftningen. Under ett tal i det spanska underhuset under onsdagen sa jämställdhetsminister Irene Montero att arbetet för lagändringen, som är ”mer än nödvändig”, har påbörjats så att ”alla kvinnor ska få rätt att bestämma över sina egna kroppar”, rapporterar den spanska tidningen El País.

Löftet att återge de spanska kvinnorna sina reproduktiva rättigheter var en del av koalitionsavtalet mellan socialistiska arbetarpartiet Partido Socialista (PSOE) och vänsterpartiet Podemos.

Jämställdhetsministeriet, som leds av Montero, ska först lägga fram lagförslaget för att sedan förhandla detaljerna med hälsovårdsministeriet, som leds av PSOE.

Men det ser inte ut att bli lätt att få igenom ett lagförslag, då koalitionsregeringen saknar absolut majoritet i parlamentet och behöver stöd från andra partiet för att kunna rösta igenom en lagändring.

Spaniens tredje största parti, det högerextrema Vox, har redan uttryckt att de inte kommer att ge sitt stöd, skriver El País.

Spaniens abortlagstiftning

Tillåtet att göra abort fram till vecka 14 utan krav eller frågor.

Mellan veckorna 14 och 22 är abort endast tillåtet när det finns ”en allvarlig risk för moderns eller fostrets liv eller hälsa.” Detta måste bestämmas av läkare som inte får vara samma läkare som senare utför operationen.

Efter 22 veckor är abort endast tillåtet om läkare upptäcker ”fosterdeformiteter som är oförenliga med liv.”

Unga kvinnor i åldrarna 16 och 17 år måste få föräldrarnas samtycke för att kunna göra abort.

Källa: El País