Radar · Politik

Rebecka Le Moine (MP): Förbjud dödande för nöjes skull

Rebecka Le Moine (MP) vill förbjuda nöjesjakt, som jakttävlingar och att sätta ut djur enbart för att senare kunna jaga dem.

Förbjud jakt för nöjes skull, som i tävlingar som ger poäng. Det framför miljöpartisten Rebecka Le Moine i en motion. Hon vill också att det blir förbjudet att placera ut djur i naturen enbart för att senare kunna döda dem.

Ska Sverige verkligen tillåta att en minoritet av befolkningen får döda djur enbart för nöje och spänning, på bekostnad av biologisk mångfald och en majoritets önskan att uppleva djuren levande i det vilda? Den frågan ställer Rebecka Le Moine i sin motion om troféjakt.

Hon menar att Sverige borde vara ett föregångsland och göra som Costa Rica och Colombia som har förbjudit nöjesjakt. Då skulle Sverige också kunna öka intäkterna från ekoturism.

”Frågan man bör ställa sig är, när samhället accepterar jakt som en del av vårt kulturarv för matbehov, ska det då vara likhetstecken med att acceptera jakt för nöjes skull?”

Förbjud grytjakt, tillåt inte bågjakt

Mer specifikt vill MP-ledamoten förbjuda grytjakt, där hundar letar upp grävlingar i sina gryt, så att de kan skjutas. Man måste ”ifrågasätta rimligheten i att under uppstressande former döda ett djur som inte heller har något värde som livsmedel eller päls. Ingen forskning har heller kunnat styrka att jakt på grävling skulle gynna den biologiska mångfalden”.

MP-politikern Rebecka Le Moine ifrågasätter dödande för nöjes skull, och tar upp grävlingen som ett exempel
MP-politikern Rebecka Le Moine ifrågasätter dödande för nöjes skull, och tar upp grävlingen som ett exempel. Man måste ifrågasätta rimligheten i att under uppstressande former döda ett djur som inte har något värde som livsmedel eller päls, anser hon. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix / TT /

Hon tar även upp bågjakt, något som varit på tapeten för rådjur, räv, bäver, grävling, mårdhund, tvättbjörn, bisam och hare, inte tillåtits hittills, men där vissa trycker på, bland annat en motion från M.
”Att tillåta en osäker jakt med pil och båge grundat främst på argument om nöje och utmaningar för jägaren är oansvarigt och kommer troligen att försämra Sveriges rykte internationellt.”, skriver hon bland annat.

Tävlingsjakt berörs också. ”Det är få medborgare i Sverige som känner till Rovdjurskampen. En tävling i predatorjakt där slutmålet är att skjuta så många små rovdjur som möjligt … 120 poäng för en räv, mård 90 poäng, grävling 80 poäng, kråkfåglar ger 15 poäng. Årets viltvårdare är den som samlat mest poäng (vinnaren brukar få ihop över 10 000 poäng).” En jaktform som inte har något med viltvård att göra, anser Le Moine. Hon konstaterar att tävlingen stoppades 2018 men tyvärr återuppstod 2019 och även genomfördes i år.

Uppfödda änder klarar sig sämre

Rebecka Le Moine vill också förbjuda att man sätter ut djur för jakt, det gäller främst fasan, rapphöna och gräsand. Hon påpekar att de uppfödda änderna klarar sig sämre eftersom varken de eller deras matsmältningsapparat är anpassad för vild föda – ändå sätts 200 000 till 300 000 uppfödda änder ut i naturen där de blandas med de vilda. ”Det finns en oro att det föreligger risk för långsiktiga genetiska förändringar och att den biologiska mångfalden hotas i vatten där många änder sätts ut”, skriver Le Moine.

Läs motionen här: Förbud av troféjakt