Radar · Inrikes

Migrationsverket varslar 170 anställda

Migrationsverket lägger ned sin verksamhet i Jönköping, Borås, Mariestad och Högsby.

Migrationsverket fortsätter att krympa sin organisation. 172 anställda varslas och verksamheten läggs ned i fyra städer.

Generaldirektör Mikael Ribbenvik beslutade i september att lägga ned myndighetens verksamhet i Jönköping, Borås, Mariestad och Högsby. Men även verksamhet i Norrköping och Malmö berörs av varslet.

Hur många av de 172 medarbetarna som kommer att behöva sägas upp är oklart. Det påverkas av personalomsättning, omplaceringar och andra faktorer, skriver Migrationsverket i ett pressmeddelande.

”Antal som söker asyl har stadigt minskat sedan 2016 och ser ut att fortsatt minska. En naturlig effekt av detta blir då att myndigheten har ett fortsatt behov av att minska på verksamheten”, säger Annette Bäcklund, ordförande i Migrationsverkets omställningsråd.

Tidigare i år sades ett åttiotal personer upp från myndigheten på grund av arbetsbrist.

Varslet berör både operativ verksamhet och medarbetare på huvudkontoret. Det berör inte enskilda medarbetare utan är en indikation till Arbetsförmedlingen om att myndigheten har behov av ytterligare personalminskning och kan behöva stödinsatser, uppger Migrationsverket.