Radar · Mänskliga rättigheter

Människohandel i Malawi: ”Mäktiga tjänar på fattigas lidande”

Det är viktig att komma åt grundorsakerna till människohandel.

Rika och mäktiga  i Malawi känner till att människohandel pågår men gör inget för att stoppa den. Istället utnyttjar de svaga och fattiga.  Det säger organisationen Yoneco som länge arbetat mot människohandeln. Men också statliga tjänstemän kan tjäna på handeln.

I augusti stoppade polisen transporten av 31 malawier som var på väg till Moçambique, däribland 17 barn. Alla kom från en by på landsbygden och hade utlovats arbeten på en farm i grannlandet. De två rekryterarna greps.

Polisens ingripande gjordes efter att andra bybor hade anmält händelsen. Enligt polischefen James Kadadzera är händelsen bara ett exempel av flera där misstänkta fall av människohandel har kunnat stoppas tack vare en satsning där polisen uppmanar lokalbefolkningen att vara vaksam.

–Dessa personer är våra rapportörer på platser där vi inte befinner oss. De kompletterar vårt arbete, säger James Kadadzera till IPS.

Lag mot människohandel i Malawi har inte hjälpt

En lag mot människohandel som infördes för fem år sedan medföljdes av en satsning på att förmå fler individer och organisationer att engagera sig i arbetet för att bekämpa fenomenet.

Men trots den nya lagen och en rad andra initiativ har människohandeln förblivit omfattande i Malawi – både genom att människor illegalt förs till, och ut ur, landet.

I en färsk rapport från USA:s utrikesdepartement konstateras att myndigheterna i Malawi visserligen genomfört ”betydande insatser” i kampen mot människohandeln, men också att mycket fortfarande återstår att göra.

Statliga tjänstemän kan samarbete med kriminella

Ett exempel som lyfts fram i rapporten gäller ett fall från förra året då kvinnor från Nepal hade förts till Malawi för att bli utnyttjade. Enligt rapporten finns det mycket som tyder på att människohandlarna lyckats föra kvinnorna till landet i samarbete med både poliser och tulltjänstemän.

McBain Mkandawire är ordförande för organisationen Yoneco, vars arbete är inriktat mot unga personer som löper risk att bli utnyttjade både på arbetsmarknaden och inom sexindustrin. Han menar att människohandeln främst har två orsaker –  dels att vissa statliga tjänstemän samarbetar med de kriminella, men också att de rikaste utnyttjar de allra fattigaste.

McBain Mkandawire säger till IPS att människohandeln är en lönsam verksamhet för vissa rika och mäktiga personer som ”profiterar på de fattigas lidande”. Han säger att exploateringen av jordbruksarbetare sker på gårdar som ägs av rika personer.

– De känner till hur deras personal har blivit rekryterad, och de möjliggör brottsligheten eftersom de tjänar pengar på att ha lågavlönad personal som arbetar under usla villkor, säger McBain Mkandawire.

Han menar att den omfattande fattigdomen gör att många malawier blir lätta offer för falska erbjudanden om bra jobb utomlands, och att många saknar kunskaper om hur människohandlarna arbetar.

Måste ta itu med grundorsakerna till människohandel

I distriktet Machinga i södra Malawi arbetar gräsrotsorganisationen YRSC tillsammans med lokala ledare och polisen med att försöka stoppa rekryteringen av barn som skickas över gränsen till Moçambique för att arbeta på tobaksplantager. Organisationens ordförande Lamecks Kiyare berättar att problemen är som störst under skördetiden på hösten. Han medger att organisationens arbete är svårt.

– Utmaningarna är många, så det är inte lätt. Det handlar om svag samordning och bristande vilja från lokala ledare, och bristande ekonomiska resurser för att stötta de barn som återförts hem, säger Lamecks Kiyare till IPS.
Maxwell Matewere vid FN:s kontor mot narkotika och brottslighet, UNDOC, i Malawi, säger att de underliggande problemen måste åtgärdas först – om kampen mot människohandeln ska kunna bli framgångsrik.

– Landet måste först bekämpa fattigdomen, arbetslösheten och allmänhetens bristande kunskaper om människohandel, säger han till IPS.
Maxwell Matewere menar att polisen på senare tid har gjort vissa framsteg, då personer gripits och åtalats för människohandel. Problemet är dock hur domstolarna agerar.

– De lägre domstolarna fortsätter med en mild tillämpning av lagen, vilket gynnar förövarna. Vi har sett ett ökande antal fall där de dömda fått villkorliga domar i stället för fängelse, säger han.
McBain Mkandawire vid Yoneco menar att myndighetspersoner som samarbetar med människohandlare utgör en av de största utmaningarna.

– Tills att vi har fått bort korruptionen på alla nivåer, och åtgärdat de underliggande orsakerna till människohandeln, så kommer detta att förbli en typ av brottslighet som orsakar stora problem, säger han till IPS.