Radar · Miljö

KD ville sänka förslag om ny klimatlag

Under slutomröstningen om EU:s klimatlag – valde de svenska moderaternas att avstå i omröstningen och både Kristdemokraterna och Sverigedemokrater röstade emot.

Men lagen gick igenom – med bred majoritet.

En av de stora tvistefrågorna när klimatlagen debatterades i EU:parlamentet i veckan var hur mycket utsläppen ska minska till 2030.

Den största parlamentariska gruppen i EU:parlamentet, högergruppen EPP, ville se en minskning med 55 procent, mot det stod förslaget som miljöutskottet enats om – det vill säga 60 procent.

När det igår stod klart att EPP inte fått igenom sin ändring, – gick gruppens ordförande Peter Liese ut med att gruppen skulle ”avstå” när det var dags för den sista omröstningen.

En uppmaning de fyra svenska moderaterna följde.

”Moderaterna är positiva till en klimatlag, men nu blev utformningen tyvärr både tillväxt- och teknikfientlig. Det riskerar att leda till att jobb och företag flyttar och att Europa stänger ned, i stället för att ställa om,” skriver ledamoten Jessica Polfjärd (M) i ett uttalande till Syre.

Moderater gick på samma linje som Sverigedemokraterna

Men på en punkt gick både svenska kristdemokratiska och moderata ledamöter emot sin parlamentariska grupp, för att istället gå på samma linje som bland annat ECR-gruppen, där Sverigedemokraterna ingår. Att inrätta en koldioxidbudget för EU, ett instrument för att mäta hur mycket koldioxid unionen kan kosta på sig att släppa ut och samtidigt hålla sig till Parisavtalets mål som 1,5 graders uppvärmning jämfört med förindustriella nivåer.

– Vad gäller en koldioxidbudget så blir det en dubbelreglering som vi inte tror är ändamålsenlig. Klimatmålen ska vara det främsta styrmedlet och säkra att alla sektorer minskar sina utsläpp, skriver EU:parlamentarikern Jessica Polfjärd till Syre.

Men EU-parlamentarikern Pär Holmgren (MP), är kritisk.

””M och KD röstade mot att införa en koldioxidbudget. Här anslöt de sig till ytterhögern och röstade emot resten av den konservativa gruppen. Märkligt och uppseendeväckande bakåtsträvande. Vi behöver fler verktyg i klimatfrågan, inte färre”, skriver han i ett uttalande till Syre.

De kristdemokratiska ledamöterna, Sara Skyttedal och David Lega, som också ingår i EPP gruppen – valde att gå ett steg längre och rösta nej till hela förslaget till ny klimatlag, precis som de Sverigedemokratiska ledamöterna, förutom Jessica Stegrud (SD), som inte deltog i omröstningen.

"Ett steg närmre att göra EU klimatneutralt"

”Kristdemokraterna kommer inte att rösta för den nya klimatlagen. Vi ville se en ambitiös höjning av klimatmålen från 40 till 55 procent. Nu vann istället vänstergruppernas narcissistiska överbudspolitik som riskerar att massförflytta jobb och produktion ut ur Europa. Grattis,” skrev Sara Skyttedal på Twitter inför omröstningen.

Men när resultatet släpptes på torsdagsmorgonen stod det klart att ja-sidan vunnit i den slutgiltiga omröstningen, 392 mot 161. 142 valde att avstå. Flera inom EPP-gruppen – hade då istället för att avstå, röstat för förslaget om en ny klimatlag.

”I dag är vi ett steg närmre att göra Europa klimatneutralt!” triumferade den socialdemokratiska gruppen S&D på Twitter.