Radar · Inrikes

Här bor landets nöjdaste cyklister – se hela listan

En ny undersökning från Cykelfrämjandet slår fast vilka kommuner i Sverige som erbjuder de bästa möjligheterna för cykling. Här finner du resultatet.

Det är en så kallad nöjdhetsundersökning som den ideella föreningen Cykelfrämjandet har genomfört. Totalt har närmare 18 000 cyklister svarat på den enkät som har skickats ut.

Cyklisterna har fått tycka till om cykelvänligheten i den egna hemkommunen, utifrån områden som trygghet, tillgång till infrastruktur, framkomlighet och hur cykling prioriteras av kommunen.

Undersökningen har delats in i tre kategorier: Stora, mellanstora och små kommuner.

Sett till de större kommunerna, med över 100 000 invånare, hamnar Örebro kommun i toppen. I kategorin mellanstora kommuner, med 50 000 till 100 000 invånare, hamnar Karlstads kommun på förstaplatsen, och bland småkommunerna, med färre än 50 000 invånare, är man som mest nöjd i Finspångs kommun.

– Vi ser en tydlig koppling mellan satsningar på infrastruktur och vinterunderhåll av cykelvägar och faktiskt nöjdhet, säger Emilia Sternberg, projektledare på Cykelfrämjandet, till TT.

Samtidigt framgår det av undersökningen att nöjdheten, generellt sett, inte är överväldigande stor bland landets cyklister. Av alla som har svarat på enkäten är det endast 47 procent som anser att hemkommunen är cykelvänlig.

– Missnöjet visar att infrastrukturen för cykling på många håll i Sverige inte håller måttet, säger Emilia Sternberg.

Här är cyklisterna mest nöjda

Stora kommuner (över 100 000 invånare)
1. Örebro kommun
2. Malmö stad
3, Linköpings kommun
Mellanstora kommuner (50 000 till 100 000 invånare)
1. Karlstads kommun
2. Sollentuna kommun
3. Östersunds kommun
Små kommuner (färre än 50 000 invånare)
1. Finspångs kommun
2. Lidingö stad
3. Vänersborgs kommun
Källa: Cykelfrämjandet

Fakta: Enkäten

Totalt har 17 977 cyklister från norra till södra Sverige medverkat i årets enkätundersökning, som i år genomförsta för andra gången.
Undersökningen genomfördes första gången 2018.
Svaren kommer från en självrekryterad, anonym webbenkät som har spridits av Cykelfrämjandet, kommuner och andra aktörer.
Rekryteringen skedde mellan maj och september 2020.
Syftet med undersökningen är att kartlägga förutsättningarna för cykling ute i landet.
Källa: Cykelfrämjandet