Radar · Inrikes

Fortsatt planering för två högskoleprov i vår

Regeringen vill veta vad som krävs för att två högskoleprov ska kunna hållas till våren.

Regeringens ambition att det ska ges två högskoleprov till våren ligger fast. Men den nationella provsamordnaren vill inte väcka för höga förväntningar.

Den 25 oktober hålls årets enda högskoleprov. Men trots det av pandemiskäl inställda vårprovet, som 70 000 personer skulle ha skrivit, fylldes inte det begränsade antalet platser för höstprovet.

Regeringens håller dock fast vid målsättningen att det ska ges minst tre prov 2021. Två av proven ska hållas nästa termin. Tanken är att kunna fördela provskrivarna på två tillfällen för att minska smittrisken. UHR har redan flaggat för att det kan bli svårt att få fram nya prov i tid, när det med kort varsel blev ett höstprov trots allt. Regeringen har därför nu givit myndigheten i uppdrag att redovisa vad som krävs för planen ska kunna verkställas.

Kan inte säga

Den nationella provsamordnaren Peter Honeth vill inte väcka för höga förväntningar.

– Det finns en förväntan, eller åtminstone en förhoppning, om att det ska bli två prov i vår så det är klart att jag jobbar med utgångspunkten att försöka få det möjligt. Men jag kan inte säga ännu om det går, säger han.

Problemet är att det ännu inte finns två vårprov färdiga, nu när ett prov förbrukas i höst.

– Nästan alla undervärderar hur tidskrävande det är att ta fram ett högskoleprov. Det måste för det första göras med ett stort mått av sekretess, vilket gör att de som tar fram uppgifterna i stor utsträckning måste mötas fysiskt. De möjligheterna har naturligtvis varit mer begränsade, säger Peter Honeth och syftar på pandemiläget.

Finns kapacitet?

Det måste också finnas kapacitet att arrangera två provtillfällen.

– Jag tror att det sannolikt går, men det återstår att gå igenom detta med lärosätena. Dessutom finns komplikationen att ingen vet hur coronaläget är till våren. Om det även då krävs att man håller stor gleshet blir det naturligtvis mer krävande.

Att nu ge besked om vårproven kan hållas utan deltagarbegränsning, vilket är regeringens ambition, går inte.

– Det har ju med coronasituationen att göra. Utgångspunkten är att försöka undvika begränsningar, men vad slutsatsen blir kan jag inte säga. Till att börja med får vi avvakta provgenomförandet i höst och se vilka slutsatser man kan dra av det, säger Peter Honeth.

UHR ska redovisa till regeringen senast den 16 november.