Radar · Migration

Första dusten om EU:s asylpakt: ”Jag är inte naiv”

EU:s asyl- och inrikeskommissionär Ylva Johansson.

Efter nästan ett år av förberedelser för en ny migrationspolitik i EU börjar nu den verkliga dusten för asyl- och inrikeskommissionären Ylva Johansson.

Torsdagens möte med EU-ländernas inrikesministrar är första ordentliga genomgången av hur länderna ser på de nya förslagen.

– Jag är inte naiv. Vi kommer inte att nå en situation där alla länder eller alla partier i EU-parlamentet har samma syn på migration och invandring, men jag tror det är möjligt att nå en överenskommelse om mina förslag, säger Johansson till TT och Ekot i Bryssel inför torsdagens webbmöte.

Ministerrådets ordförandeland Tyskland hoppas att EU-länderna ska kunna enas om vissa principer redan under hösten och även Ylva Johansson är optimistisk, trots tidigare oenighet.

– Jag tycker mig se en konstruktiv vilja att nu sätta sig ner och förhandla. Självklart är det få som säger att ”det här är ett perfekt förslag, det köper vi direkt”. Men det hade jag heller inte väntat mig, säger Johansson.