Radar · Miljö

Banken JP Morgan tar små steg mot mindre fossilt i portföljen

JP Morgans huvudkontor i New York.

I tisdags konstaterade den amerikanska banken JP Morgan att man gör ett finansieringsåtagande som ”går i linje med Parisavtalet”. En viktig signal, men samtidigt skulle de kunna göra mer, menar bedömare.

JP Morgan skriver i ett uttalande på tisdagen att åtagandet bland annat innebär att man kommer att sätta krav på företag i branscherna olja och gas, elproduktion samt biltillverkning att minska sina utsläpp till år 2030. Exakt hur stora utsläppsminskningar det handlar om kommer banken att kommunicera först nästa år i sin nästa klimatrapport.

Banken skriver att de ”siktar på att stödja företag att främja Parismålen, inklusive genom minskning av växthusgasutsläpp och ökade investeringar i energikällor och teknik med låga koldioxidutsläpp”. De skriver också att de är medvetna att målen kräver omfattande policyförändringar och ny teknologi, och därför förordar de ett pris på koldioxidutsläpp och ”kommersialisering av ny teknik”.

Miljörörelsen har länge kritiserat banken för att finansiera företag inom fossilindustrin. Enligt en rapport som tidningen The Guardian lät göra förra året hade JP Morgan uppskattningsvis finansierat 75 miljarder dollar i företag som aggressivt expanderar på områden som fracking och utvinning av olja i Arktis – bara sedan Parisavtalet kom till stånd 2015.

Måste förbjuda utlåning till kol och fossilt

Alec Connon från paraplyorganisationen Stop the money pipeline säger till nyhetssajten DE24 News att bankens åtagande sänder en viktig signal.

”Världens största långivare till fossilbränsleindustrin har tydligt signalerat att spelet med fossila bränslen håller på att sluta.” Men, tillägger han, ”Om Chase (JP Morgans investeraravdelning) tar sina åtaganden om klimatförändringar på allvar, måste de agera snabbt för att förbjuda all utlåning till kolföretag och företag som fortfarande expanderar produktionen av fossila bränslen.”

Men för JP Morgan verkar det inte handla om att dra sig bort från investeringar. De vill istället ”hjälpa kunderna att navigera i utmaningarna och dra nytta av de långsiktiga ekonomiska och miljömässiga fördelarna med att övergå till en koldioxidsnål värld”.