Radar · Politik

Grönt ljus för statsstöd till kärnkraft

Ett av de befintliga kärnkraftverken vid Hinkley Point, i brittiska Somerset.

Det är fritt fram för EU:s medlemsländer att subventionera kärnkraft, enligt EU-domstolens generaladvokat. Nu ska EU-domstolen avgöra frågan.

2014 satsade Storbritannien statliga pengar på en ny reaktor vid kärnkraftverket i Somerset. Österrike, där kärnkraft är förbjudet, reagerade och anmälde britterna till EU-domstolen, då man anser att subventioner av kärnkraft inte är förenligt med EU:s miljölagstiftning.

EU:s generaladvokat Gerald Hogan har nu tagit ställning. I ett yttrande som är vägledande för EU-domstolen anser han att det inte finns några hinder för statsstöd till kärnkraftverk.

Generaladvokaten hänvisar till Eurotomfördraget som är ett av de två Romfördragen som EU:s sex ursprungliga medlemsländer skrev under 1957. Eurotomfördraget slår fast att det är upp till varje medlemsland att välja vilka energikällor man ska använda sig av. Inga andra EU-lagar kan överordnas detta, menar generaladvokaten.

Som Syre tidigare berättat pågår flera strider om kärnkraften inom EU-systemet. Dels handlar det om ifall EU-pengar ska användas till kärnkraft inom ramen för EU:s ”gröna giv”, dels om exempelvis fonder som investerar i kärnkraft ska kunna marknadsföra sig som hållbara.