Glöd · Debatt

Upp till bevis för klimatet, Angela Merkel

Angela Merkel besöker en solenergianläggning i Indien i samband med att Tyskland och Indien avtalade om samarbete om teknik som ska begränsa klimatförändringarna.

DEBATT Klimatförändringar är den avgörande frågan i vår tid och vi befinner oss i en potentiell brytpunkt i historien. Ett stort ansvar ligger nu på Angela Merkel och Tyskland, som sedan en vecka tillbaka bär ledartröjan för medlemsstaternas arbete i EU i en tid då Unionen står för tunga och allvarliga utmaningar. I en kris som har påmint oss om sårbarheten i våra samhällen och vår förmåga att till anpassning.

Förväntningarna har varit höga men orden tomma. De insatser som Centerpartiet tillsammans med regeringen och Liberalerna gör för att rädda företag och stabilisera vår ekonomi är av största vikt. För Europas del handlar det om att stå upp för dem som drabbats av krisen, och sparka igång ekonomin med stora investeringar. Det är särskilt viktigt för oss som ett litet och exportberoende land.

Sedan den 1 juli är Tyskland ordförandeland i EU; under det kommande halvåret kommer landet därmed att leda medlemsstaternas arbete i EU. Det finns anledning att bekymra sig över Tysklands ambitioner, eller brist på desamma, inom miljö- och klimatarbetet. Detta är oroväckande med tanke på att det är viktigare än någonsin att sparka igång ekonomin och bana väg för en grön omställning där vi är bättre rustade för framtiden.

Angela Merkel kommer i dag, onsdagen den 8 juli,  till Europaparlamentet för att debattera Tysklands prioriteringar för det tyska ordförandeskapet i EU. I hennes programförklaring är det tydligt att hon har glömt klimatet. Det finns skrämmande lite som är nämnt i hennes och Tysklands programförklaring kring miljö, klimat och energi. Detta kan innebära att medlemsstaternas ambitioner på klimat- och energiområdet kommer minska ännu mer under det kommande halvåret, vilket vore högst olyckligt.

Om inte ens Tyskland, ett rikt och välutvecklat land, klarar av att tydligt prioritera klimatet – hur ska vi då kunna övertala bakåtsträvare och kolberoende länder från fattigare delar av unionen att köpa den gröna given för att minska utsläppen?

”Never waste a good crisis.” De bevingade orden är från Winston Churchill. Orden kan låta hårda, men i slutändan är det logiskt. Coronakrisen är tvärtom en gyllene möjlighet att ställa om Europa till en cirkulär union med stärkt anpassbarhet. Gör vi det här smart får vi fart på både ekonomin och de gröna innovationerna efter coronakrisen – EU:s ”gröna giv” och våra framtida stimulanspaket är en fantastisk möjlighet för att göra just det. Nya mål och ny lagstiftning tillsammans med många miljarder i investeringar kommer kunna styra om ekonomin mot ett hållbart samhälle med en grön tillväxt. Det handlar om satsningar på grön teknik, hållbara innovativa lösningar, nya företag och därmed nya gröna jobb.

Den kris som just nu håller världen i sitt grepp och som påverkar människoliv, människors ekonomi och våra företag, kommer förhoppningsvis lära oss någonting. Frågan är vad som möter Europas medborgare på andra sidan coronakrisen? Vi kan inte gå tillbaka till en fossil marknad. EU måste ha som ambition att visa de andra kontinenterna var skåpet ska stå att vara en ledande förebild i att det faktiskt är genomförbart med en grön omställning i stor skala. Förutom en intressant satsning på vätgas och ett något mer ambitiöst 2030-mål för EU:s växthusgasutsläpp så ekar klimatet helt tyst i Merkels plan.

Under hösten ska många viktiga delar av den så kallade ”gröna given” presenteras och förhandlas. Höjda europeiska klimatambitioner är av yttersta vikt för både klimatet och europeisk konkurrenskraft att investeringar som görs satsas på gröna tekniker. Några månader innan coronakrisen kommenterade Merkel klimatförändringarna med att  ”vi måste göra allt som är mänskligt möjligt för att övervinna denna mänskliga utmaning”.

Min uppmaning till Angela Merkel är att stå vid sitt ord gentemot EU:s befolkning. Låt inte Tyskland stå i vägen för en ny, grön framtid. Ordförandeskapet i EU måste gå före inrikespolitisk opportunism. Nu är det upp till bevis att Merkel visar detta även i ministerrådet.