Radar · Migration

Tre kilometer flytande staket ska stänga flyktingar ute

Den grekiska kustbevakningen har vid flera tillfällen anklagats för att skicka flyktingar tillbaka till Turkiet.

Ett nästan tre kilometer långt staket är snart på plats i havet mellan Grekland och Turkiet. Syftet är att stoppa flyktingar – samtidigt som rapporter om att flyktingar olagligt tvingas tillbaka till Turkiet blir allt fler. Skyddssökande ska till varje pris hållas borta.

Samtidigt som förhandlingar om en långsiktig migrationspolitik närapå kollapsat här i Sverige, levereras ett tre kilometer långt, flytande staket till Grekland för att stänga flyktingar ute från EU. Det grekiska beslutet om att bygga en flytande mur följer bland annat på att spänningarna mellan Grekland, EU och Turkiet ökat och att Turkiet i februari – efter över ett halvår av tomma hot – gjorde allvar av att öppna gränsen, skriver tidningen Atalayar. Det grekiska försvarsministeriet har tidigare kallat staketet för ”ett flytande skyddssystem”.

Runt om i Europa hårdnar metoderna för att stänga ute skyddssökande och göra det så svårt som bara möjligt att beviljas skydd. Staket och stängsel har länge varit vardag inom EU. Det kanske kändaste exemplet är Ungerns 170 kilometer långa, elektrifierade, dubbla taggtrådsstängsel längs gränsen med Serbien.

För att hindra flyktingar från att nå EU ska Grekland nu sätta upp ett tre kilometer långt flytande staket mellan ön Lesbos och Turkiet. Beskedet om det flytande staketet kom i januari i år. Staketet  ska ha levererats till den grekiska militären tidigare i veckan, enligt den Lesbosbaserade människorättsorganisationen Mare Liberum. Lampor gör att staketet är synligt på tio meters avstånd.

Tidningen Keep Talking Greece skrev i januari att kostnaden för stängslet är cirka 500 000 euro. Enligt regeringens talesperson ska det först sättas upp utanför Lesbos.

– Det är den första fasen i ett pilotprogram, sa talespersonen enligt den grekiska tidningen.

Keep Talking Greece noterade även att det tål att tänkas på om de flytande staketen bryter mot internationell lag, eftersom de hindrar människor som flyr från att söka skydd. Amnesty International har kallat beslutet om att installera flytande staket för alarmerande och menar att man måste säkerställa att inte fler liv spills på grund av det.

”Motbjudande tecken”

Mare Liberum, som övervakar att mänskliga rättigheter följs i det egeiska havet mellan Grekland och Turkiet, skriver i en uppdatering att det flytande staketet kommer sträcka sig en meter upp i luften från vattenytan och 60 centimeter nedåt och ska stoppa flyktingar från att nå Grekland och EU. Organisationen menar att den flytande barriären kommer göra det ännu svårare och farligare för flyktingarna, snarare än att den kommer fylla någon annan funktion.

Det grekiska försvarsministeriet argumenterar å sin sida för att den flytande barriären kommer göra det enklare för kustbevakningen och EU:s gränsmyndighet Frontex att göra sitt jobb.

Mare Liberum skriver att:

”Det flytande staketet är ännu ett motbjudande tecken på den brutala upptrappningen av migrationspolitiken! Staketet kommer bara att täcka en liten sträcka längs gränsen mellan Turkiet och Grekland och kommer därför att ha liten effekt när det gäller att hindra människor från att försöka nå Europa, men kommer att tvinga dem till farligare och längre rutter.”

Antalet väldokumenterade och farliga tillbakavisningar, där den grekiska kustbevakningen våldsamt vänt flyktingbåtar tillbaka har ökat, redan innan det flytande staketet kommit på plats för att ytterligare skydda gränsen. Video- och bildbevis finns, bland annat här. Den tyska tidningen Deutsche Welles reporter frågade den grekiska migrationsministern Notis Mitarachi om Grekland aktivt och illegalt skickar flyktingar som påträffas till havs tillbaka till Turkiet.

– Absolut inte, svarade Notis Mitarachi, trots flera videor som indikerar motsatsen.