Radar · Nyheter

Oatly får använda varumärket Smölk säger PRV

Oatly har vunnit en delseger i den pågående striden om vad som egentligen ska få kallas mjölk.

Patent- och registreringsverket (PRV) har avslagit en begäran från branschorganisationen Svensk mjölk att Oatly inte ska få använda varumärket Smölk eftersom det påminner om ordet mjölk för mycket.

Konflikten har pågått några år. Är mjölk bara ett ord som står från det som kommer från djurs, främst däggdjurs, mjölkkörtlar eller kan man också få kalla drycker producerade av råvaror från växtriket mjölk?

Arla har tidigare kritiserat Oatly för att vilseleda sina kunder med hur de beskriver och döper sina produkter. Förra året gick mejerijätten ut med annonser där de drev med Oatlys produkter genom att hitta på parodiska namn på ickeexisterande produkter som Brölk, Smölk, Trölk och Pjölk.

Oatly svarade genom att varumärkesregistrera dessa ord vilket retade Arla ännu mer och de hävdade att inregistreringen skedde i ”ond tro”. Trots det lustfyllda tonläget i de reklamfilmer och annonser som företaget har fört offentligt är den juridiska striden både seriös och hård. Denna strid kommer också att avgöras snart.

Smölk är hittepå

Med tiden anslöt sig branschorganisationen Svensk mjölk till striden. När Oatly inregistrerade ytterligare ett nytt varumärke, Smölk, gick också Svensk mjölk till PRV med en invändning.

Organisationen menade att Smölk påminde för mycket om ordet mjölk och kunde uppfattas som en felstavning av det. Oatly å sin sida menade att varumärket är ett fantasiord som inte kan kopplas till djurmjölk.

Nu ger PRV Oatly rätt. De håller med om att Smölk är ett påhittat ord och säger att eftersom företagen säljer olika typer av produkter kan de inte förväxlas med varandra.

Svensk mjölk har meddelat att de överväger att överklaga till Patent- och marknadsdomstolen.