Radar · Migration

Danmark vill kunna skicka tillbaka syrier

Ett luftangrepp från Israel i Damaskus den 27 april 2020, enligt den statliga syriska nyhetsbyrån SANA.

Enligt Danmarks integrations- och migrationsminister Mattias Tesfaye har förhållandena i delar av Syrien förbättrats tillräckligt för att räknas som säkra nog att återvända till. Det danska utspelet har kritiserats hårt av experter och organisationer.

Danmark vill kunna skicka tillbaka syrier och menar att förhållandena i landet har förbättrats. Framförallt huvudstaden Damaskus anses vara säker nog, rapporterar Middle East monitor. 

– Förra året återvände nästan 100 000 flyktingar hem till Syrien från närliggande länder. Deras landsmän, som fått skydd i Europa, ska självklart också resa hem när förhållandena i Syrien tillåter det, säger Danmarks integrations- och migrationsminister Mattias Tesfaye i ett uttalande publicerat av den danska regeringen.

Om Damaskusprovinsen är säker nog kan hundratals syrier i Danmark få sina uppehållstillstånd indragna, enligt pressmeddelandet. Processen för att utvärdera detta ska nu påskyndas.

Emma Beals, redaktör för Syria in context som analyserar situationen i Syrien och forskare vid Middle East Institute i Washington, menar att det danska beslutet inte bara är farligt för syrier i Danmark utan också i ett bredare perspektiv. På Twitter skriver hon att:

”Det danska beslutet att säga att Damaskus är säkert var felaktigt när det fattades och förblir fel. Ännu värre är att det har öppnat dörren för andra länder att följa efter. Istället för att ompröva enskilda fall bör de ompröva den egna politiken.”

Svenska Migrationsverket gjorde ett liknande utspel i fjol, men efter Turkiets invasion av de nordöstra delarna kort efter beskedet drog man tillbaka beskedet och omvärderade säkerhetsläget i Syrien igen. Migrationsverkets nya rättsliga ställningstagande handlade om att konfliktnivån och våldet i Syrien inte längre var så urskillningslöst att det riskerade att drabba alla och envar. Ändringarna i synen på skyddsbehov i Sverige drabbar främst nya asylsökande, inte de som redan fått status som alternativt skyddsbehövande eller flyktingar.

Danmark blev i december 2019 även det första EU-landet som nekat en syrisk asylsökande uppehållstillstånd på grund av att landet ansågs säkert nog och personen därför inte var i behov av skydd, rapporterar Middle East monitor.