Radar · Utrikes

Coronakrisen slår hårt mot Kenyas kvinnliga företagare

Egenföretagaren Irene Omari har drabbats mycket hårt av coronakrisen.

Coronakrisen innebär att kvinnliga kenyanska entreprenörer ställs inför ytterligare ett stort hinder. Detta i ett land där det redan var särskilt svårt för kvinnor att driva egna företag på grund av ekonomiska orättvisor.

Irene Omaris reklambyrå i staden Kisumu gick strålande fram till den nedstängning som genomfördes för att hejda spridningen av coronaviruset. Nu har hennes verksamhet drabbats hårt – och hon är även oroad över hur framtiden ska se ut den dag krisen är över. Som kvinna fick Irene Omari kämpa mycket hårt för att ens kunna starta ett eget företag.

– Det är extremt svårt att vara kvinnlig företagare. I början fick jag inte ens något lån eftersom bankerna inte tog mig på allvar, säger hon till IPS.

Irene Omari menar att kvinnor inte lyckas få några lån på grund av bankernas strikta krav på att låntagare ska ha egendomar som kan sättas som säkerhet – men att det också handlar om patriarkala attityder som gör gällande att kvinnor inte är lämpade att driva egna företag. Själv tvingades hon till en början leva mycket snålt och i stället använda nästan alla sina inkomster för att kunna investera i den egna verksamheten.

Men trots utmaningarna lyckades hon – och fram till krisen gick allt som på räls.

– Jag arbetar för hotell, skolor, företag, organisationer och enskilda klienter och har gjort stora investeringar genom inköp av utrustning, berättar Irene Omari.

Nu har skolor, hotell och restauranger stängts, och för Irene Omari har verksamheten aldrig gått sämre.

Krisen slår även hårt mot hela landets ekonomi. Tidigare uppskattades att Kenyas tillväxt skulle hamna på närmare 6 procent under 2020, en siffra som nu i stället förväntas hamna på mellan 1 och 1,5 procent.

Och det finns en risk för att landets kvinnor kommer att drabbas särskilt svårt av de ekonomiska problemen.

Kenya har på senare år gjort framsteg i arbetet för att minska den ekonomiska exkluderingen av kvinnor, även om siffror från 2016 visade att åtta av tio kvinnliga företagare fortfarande inte beviljades lån till sina verksamheter.

Denna situation har gjort att många kvinnor som vill satsa på egna företag tvingas vända sig till informella institutioner för att få tillgång till lån.
En majoritet av Kenyas jordbruk drivs av kvinnor, enligt statistik från Världsbanken. Men trots det visar siffror att bara en fjärdedel av de lån som betalas ut från Kenyas statliga jordbruksfinansieringsorgan AFC går till kvinnliga bönder.

Det är samtidigt en förbättring jämfört med tidigare siffror, som hänger samman med lättnader av de tidigare kraven på att den som får lån också måste stå som ägare av mark – en äganderätt som traditionellt oftast går till männen.

Samtidigt oroar sig experter för vilka effekter coronakrisen ska få på jordbruket, som drabbats mycket hårt då bönderna både har svårt att få tag på insatsvaror och att få ut sina skördar på marknaderna.