Zoom

Stort stöd för fäbodbrukaren som inte får stanna: ”Det är horribelt”

Sayed Baqer Mosawi har drivit eget företag som fäbodbrukare i fyra år.

Han kom till Sverige från Afghanistan för fem år sedan, fick praktik nästan direkt och blev Sveriges yngsta fäbodbrukare. Efter avslag på sin asylansökan uppmuntrades han av migrationsverket att söka arbetstillstånd istället. Men det går inte att göra från Sverige. Anledningen: han är egenföretagare. Nu har han istället fått slakta och sälja sina djur och lämna sin fäbod för att gömma sig.

– Vi vet inte var han befinner sig nu, men jag vet att han mår mycket dåligt, säger Bertil Johansson, vän och fäbodkollega till  Sayed Baqer Mosawi.

Han berättar om hur Baqer Mosawi nästan direkt efter att han kom till Sverige 2015 fick praktik hos en bonde och blev uppskattad för sitt jobb.

– Det märktes direkt att han hade djuröga, säger han.

När bonden, som också varit Bertil Johanssons arrendator, pensionerade sig så övertog Baqer Mosawi alla hans djur och har nu drivit ett företag i fyra år.

Råddes att byta spår

Men efter avslag på asylansökan och avslag på sin överklagan så uppmanade Migrationsverkets mottagningsenhet Baqer att byta spår och söka ett arbetstillstånd i Sverige istället. Detta då han i mer än två år hade kunnat försörja sig själv på sitt företagande. Men sedan visade det sig att för att söka detta så kallade spårbyte så krävs det att du har arbetat minst fyra månader i Sverige och kan visa att du kommer att ha fortsatt anställning i minst ett år till – om du är anställd. Är du egenföretagare måste du ha aktiebolag, vara minoritetsägare och ha dig själv som anställd. Men ingenstans i lagen står det något om de som har enskild firma såsom Baqer. Då måste du söka från ditt hemland eller ett tredje land där du har rätt att vara.

Det ville Baqer inte göra, dels av rädsla för situationen i Afghanistan och dels av oro för vad som skulle hända med djuren under tiden som han skulle behöva vänta: troligen mer än ett och ett halvt år.

– I förarbetena till lagen, som är 20 år gammal, står det att en ansökan kan göras från Sverige om man är etablerad på arbetsmarknaden, säger Bertil Johansson.

Hade uppfyllt kraven om han varit anställd

Han menar att det är absurt att Baqer, som har drivit sitt företag i fyra år och har kunnat försörja sig enligt minimikraven i två år, inte ska räknas som etablerd.

– Han skulle till och med kunna uppfylla kraven för att söka permanent uppehållstillstånd. Hade han varit anställd så hade han ansetts som etablerad.

Bertil Johansson, vän och fäbodskollega, har engegerat sig mycket för att hjälpa Baqer med en rad olika saker
Bertil Johansson, vän och fäbodskollega, har engegerat sig mycket för att hjälpa Baqer med en rad olika saker. Foto: Victoria Törnqvist.

– Är det rimlig att man inte ska ses som etablerad som egenföretagare? Jag tror många tycker att man är mer etablerad när man är egen företagare än om man är anställd, säger Bertil Johansson.

Han räknar upp en rad saker som Baqer har behövt hantera i sin roll som företagare utöver det dagliga arbetet med djuren: kontakt med Jordbruksverket, länsveterinär, anökningar till EU.

– Man undrar vad kräver vi egentligen av de som söker uppehållstillstånd idag? Jag tycker det är horribelt.

En av få unga i jordbrukssektorn

Han påpekar att EU dessutom vill uppmuntra unga personer under 40 år att jobba som jordbrukare genom ett särskilt EU-stöd, eftersom EU med sin åldrande jordbrukssektor tappar konkurrenskraft mot övriga världen.

– Annars riskerar vi att snart vara en pensionärskår, säger han. Vi har ett EU-medlemskrav att uppmuntra en yngre jordbrukarkår under 40 år. Varför gör man inte det då?

Så Baqer följde migrationsverkets  uppmaning och lämnade in en ansökan i februari i år om ett så kallat spårbyte. Men det gjordes från Sverige, och Migrationsverket valde att hantera det som ett verkställighetshinder på avslaget han fick på asylansökan, och inte heller det blev godkänt.

Utan en möjlighet att söka från Sverige och med en handläggningstid för företagare som låg på minst 18 månader – före coronapandemin – återstod inget annat alternativ än att sälja och slakta djuren, lämna gården och gömma sig. Var är det ingen som vet och Syre har inte kunnat kontakta Baqer.

Många har engagerat sig

Bertil Johansson har köpt några av hans djur och berättar att många i lokalsamhället men också övriga Sverige har engagerat sig i fallet efter att det startades en namninsamling på nätet som närmare 4000 personer skrivit på. Det är såväl ”vanliga medborgare” som politiskt aktiva personer, förklarar han.

– Jag har läst varenda kommentar där och det är kloka och förnuftiga kommentarer. Han är sinnesbilden av hur man önskar att en asylsökande skulle vara, säger Bertil Johansson.

Många menar att det är absurt att någon som dels är en ung jordbrukare och dels har den specialistkunskap som fäbodbruk faktiskt innebär, inte får stanna.

– Man har uppskattat det till färre än 50 personer som mjölkar, har fäbodskunskap och som förädlar sina egna mjölkprodukter i Sverige idag. Och det är inte ens en handfull av dem som är så unga som honom, säger Bertil Johansson.

Baqer Mosawi efter buffring (vallning) till hösfäboden Okbodarna, med flytthjälpkompisarna i bakgrunden
Baqer Mosawi efter buffring (vallning) till hösfäboden Okbodarna, med flytthjälpkompisarna i bakgrunden. Foto: Bertil Johansson. 

FN:s tortyrkommitté prövar fallet

Även Victoria Törnqvist, författare och styrelseledamot i Förbundet Svensk fäbodkultur och utmarksbruk, har engagerat sig för att hjälpa Baqer, bland annat genom att vara med och författa olika skrivelser.

– Vi skrev bland annat till FN:s tortyrkommitté i Geneve för att de skulle granska hans fall (för att granska om man tagit tillräckligt med hänsyn till de risker han kan utsättas för i Afghanistan). De prövar hans fall och kräver svar från regeringen senast i februari. Det kändes hoppfullt att de tog upp det, men sen påverkade det ju dessvärre ändå inte utvisningsbeslutet, säger hon.

Vid de tillfällen hon träffat Baqer har hon berörts av hans situation.
– Man blir berörd av hur hårt han har slitit med att lära sig svenska helt själv, och allt som man måste sätta sig in i när man driver företag. Det är jättemycket bara med byråkratin.

Hon har också intervjuat honom för en bok hon skriver om svensk fäbodskultur.

Drömmer om en egen gård

– Man såg verkligen hur fin kontakt han hade med djuren, att det betydde så mycket för honom och att han hade en fallenhet för att kommunicera med dem. Han sa att om han får stanna så vill han ha en egen gård i framtiden och det var just de svenska lantraserna han fastnat för: fjällkor och värmländska skogsfår skulle det vara.

Det är inte många som har kunskaper om fabodbruk idag, därför kan man se Baqers kunskaper som en specialistkompetens
Det är inte många som har kunskaper om fabodbruk idag, därför kan man se Baqers kunskaper som en specialistkompetens. Foto: Victoria Törnqvist.

I juni i år så var Baqer på återvändarsamtal på Migrationsverket, ett samtal man har efter att ha fått avslag på sin asylansökan.

– Där lurades han att skriva på en handling om frivilligt återvändande. Han trodde att han skulle få 30 000 kronor i återetableringsstöd, men i pappret står det bland annat att det stödet inte kan fås efter 2014. Baqer förstod inte vad han skrev på. Han fick inte ha ett juridiskt biträde med sig på grund av corona (trots att den personen testats negativt för corona) och ingen tolk var med heller, säger Bertil Johansson.

Karin Fridell Anter, ordförande i föreningen Stöttepelaren som hjälper ensamkommande med en rad olika saker, bekräftar detta och säger att hon just nu är i färd med att skriva till den afghanska ambassaden för att ta tillbaka Baqers underskrift. Hon skickar över en kopia av dokumentet med Baqers underskrift och säger att det är alarmerande att det står formulerat att bidraget kan betalas ut till 2014.

– Ett liknande papper får man när man kommer på återvändarsamtal efter att ha fått avslag från Migrationsverket. Man blir tillsagd att skriva under och ta med sig detta till ambassaden och hämta ut resehandlingar. När jag var på Migrationsverket med en ung vän för tre och ett halvt år sedan så frågade jag varför dokumentet – från en afghan till afghanska ambassaden – var på engelska och inte på något afghanskt språk. Jag fick svaret att de inte hade hunnit översätta det. Men samma dokument används fortfarande, och man har fortfarande inte ”hunnit” översätta.

Hon menar att detta tillvägagångssätt tyvärr är vanligt.

– Människor som inte förstår vad det handlar om uppmanas att skriva under. Och så har de plötsligt skrivit på att de gärna vill bli utvisade.

Migrationsverket: "Vi följer lagen"

Migrationsverket skriver i ett mail att de inte kan svara på specifika frågor om Baqer Mosawi utan en fullmakt. Men generellt talat så kan de inte göra undantag , utan ser till att följa de lagar som finns.

”En person kan göra spårbyte från asylsökande till att ansöka om arbetstillstånd. Den undantagsregeln gäller en person som tidigare varit asylsökande som har en anställning. Egenföretagare omfattas alltså inte av undantagsregeln”, skriver presskommunikatör Robert Haecks och hänvisar till Utlänningslagen.

Bertil Johansson tycker som sagt att man borde kunna tolka lagen bredare genom att titta i förarbetena, där det står att syftet med lagen är att ge spårändring till de som är etablerade på arbetsmarknaden. Men en bredare tolkning är Migrationsverket inte beredd att göra.

”Migrationsverket prövar ansökningar mot de lagar vi har att följa samt den domstolspraxis som finns. Om en bestämmelse kan tolkas bredare eller om Migrationsverkets tillämpning är felaktig är något som bör prövas i domstol. När det handlar om ändring av lagen är det en fråga för lagstiftaren, alltså riksdag och regering”, skriver Robert Haecks.

Men några planer på regeländringar verkar inte finnas. Justitie- och migrationsminister Morgan Johanssons presstjänst skriver i ett mail att huvudregeln är att olika typer av uppehållstillstånd ska sökas från utlandet.

”Sverige har ett av världens mest liberala system för arbetskraftsinvandring och personer med specialistkompetens har redan goda förutsättningar att komma och arbeta här. Det finns sedan 2008 ett undantag om att asylsökande, under vissa omständigheter, kan ansöka om arbetstillstånd utan att lämna landet. Detta undantag gäller inte egenföretagare och det finns i nuläget inga planer på sådan lagändring”, skriver pressekreterare Adriana Haxhimustafa.

Men för de som har stöttat Baqer så kvarstår känslan av ett system som låtit honom falla mellan stolarna.

– Det känns bara så hemskt att man kan bo så länge här att man hinner etablera sig ordentligt, sköter sig så bra och ändå inte får bli kvar. Det känns så bakvänt. Visst, regler ska följas, men brister det i reglerna så blir det så fel, säger Victoria Törnqvist.