Glöd · Debatt

”Livsmedelsstrategin måste ta hänsyn till djur och klimat”

Grisar på väg till slakt i Kambodja.

DEBATT Nyligen släppte Greenpeace en rapport som visar att djuruppfödningen inom EU för däggdjurs- och fågelkött, mejeri och ägg släppte ut över 700 miljoner ton koldioxidekvivalenter 2018. Det är mer än samtliga bilar i hela unionen, och utgör hela 17 procent av hela EU:s växthusgasutsläpp.

Greenpeaces slutsats är glasklar: produktionen och konsumtionen av animalier måste minska mycket kraftigt för att EU ska kunna uppfylla målen i Parisavtalet. FN:s klimatpanel IPCC varnade även EU för köttproduktionens stora klimatpåverkan i sin rapport Climate change and land då den bland annat leder till stor avskogning.

Feministiskt initiativ förespråkar just denna stora minskning, för klimatet men också av djurrättsskäl. Vi ser att de som drabbas allra hårdast av människors sug efter kött och andra animalier givetvis är djuren. Exempelvis hålls 98 procent av de cirka 2,5 miljoner grisar som föds upp i Sverige varje år inomhus och ser inte dagsljus förrän deras sista stund strax är kommen – vid transporten till slakteriet.

För Feministiskt initiativ är djur inte produkter, utan individer med egna liv. Vi står för en syn på djur där djur finns för sin egen skull.

Men åter till klimatet. 17 procent av EU:s utsläpp, alltså. Man kunde tro att åtgärder mot något så klimatskadligt skulle utgöra en viktig del i den statsbudget som regeringen och stödpartierna  lade i höstas, men icke. Det som stolt kallats ”klimatbudgeten” innehåller inte en enda punkt om att minska animalieproduktionen. Det är som att det vore en stor blind fläck, men det tycks i själva verket vara ännu värre.

Samma dag som Greenpeace lade fram sin rapport meddelade näringsdepartementet att svenskt fläskkött godkänts för export till Filippinerna. Landet beskrivs som ”en marknad med stor potential”, och landsbygdsminister Jennie Nilsson kommenterar att detta är ”mycket glädjande”. Det hela ingår i livsmedelsstrategin, vilken har som mål både att nästan fördubbla livsmedelsexporten fram till år 2030 och att öka produktionen.

Om att det drabbar klimatet nämns inte ett ord. För att inte tala om hur många fler liv som kommer krävas.

Några dagar tidigare gick Danmarks regering ut med helt annat besked – den lägger 23 miljoner danska kronor på att främja utveckling av fler vegetabiliska köttersättningar och andra proteiner. Dåvarande livsmedelsministern Mogens Jensen var övertygad om att konsumtionen av växtbaserad mat kommer öka framöver och att både själva maten men även produktionsmetoderna “kommer ha stor exportpotential”.

Detta anser Fi är helt rätt väg att gå.

Feministiskt initiativ vill att livsmedelsproduktionen både i Sverige och i EU genomgår en grön omställning. Animalieproduktionen måste minskas kraftigt, och den vegetabiliska måste öka. En livsmedelsstrategi som verkligen är hållbar bör även innehålla ekonomiskt stöd till lantbrukare som vill ställa om från animalisk produktion till vegetabilisk.

Fi uppmanar den svenska regeringen att tänka om och att lägga mer pengar på att stödja vegetabilisk produktion och livsmedelsutveckling istället för animalisk – för djuren och för klimatet.