Radar · Arbetskritik

1 400 anställda i protest mot rasism på Google

Stark kritik riktas just nu mot Google.

Till följd av en konflikt som blossat upp mellan en forskare och Google har anställda ställt sig bakom ett protestbrev som riktas mot teknikjätten. Det talas om forskningscensur, rasism och manipulation.

Det var i november som det hela tog sin början. Timnit Gebru, som forskar inom artificiell intelligens (AI), hade plötsligt blivit kontaktad  av sin uppdragsgivare – teknikjätten Google – med anledning  av en forskningsrapport som hon varit med och skrivit.

Gebru blev tillsagd av en chef att antingen dra tillbaka forskningsrapporten eller plocka bort sitt namn ifrån den. Detta enligt en artikel i tidskriften Wired.

Forskningsrapporten tog upp etiska frågeställningar som dykt upp i samband med den senaste AI-forskningen. Den poängterade bland annat att teknikföretag kan vidta större åtgärder för att AI-system inte ska vara könsdiskriminerande eller stötande i tal och skrift, något som den svenska tidningen Ny teknik också har rapporterat om.

Någon vidare förklaring till Googles krav fick aldrig Gebru, trots att hon efterfrågade det.

– Jag kände att vi blev censurerade och ansåg att det får konsekvenser för all etisk AI-forskning, säger hon till Wired.

Hon fortsätter:

– Man kan inte ha rapporter som hela tiden gör företagen nöjda eller som inte pekar ut problem. Det är oetiskt.

Tusentals personer har skrivit under ett protestbrev riktat mot Google, sedan en konflikt blossat upp mellan teknikjätten och AI-forskaren Timnit Gebru
Tusentals personer har skrivit under ett protestbrev riktat mot Google, sedan en konflikt blossat upp mellan teknikjätten och AI-forskaren Timnit Gebru. Bild: Twitter

Strax efter händelsen skickade arbetsgivaren ut ett mejl till Gebrus grupp där man förklarade att Gebrus avskedsansökan hade accepterats.

Problemet, enligt Gebru, var dock att hon aldrig hade ansökt om uppsägning. Hon menar istället att hon har fått sparken, något som hon inte bara tror är kopplat till turerna kring forskningsrapporten. Gebru har tidigare kritiserat Google för bristande mångfaldsarbete samt för att ha behandlat anställda från minoritetsgrupper illa. Hon tror att det har spelat in i sammanhanget.

I efterspelet kring detta har starkt kritik riktats mot Google. I ett protestbrev har 1400 medarbetare på Google samt 1500 forskare utanför företaget ställt sig bakom Timnit Gebru.

”Istället för att omfamnas av Google som en exceptionellt talangfull och produktiv bidragsgivare har Dr Gebru fått möta rasism, manipulation, forskningscensur och nu avsked”, skriver man i brevet.