Radar · Miljö

Förnybart ökar i världen – men för långsamt

Vindkraftverk i Costa Rica, där elproduktionen kommer helt från förnybara energikällor.

Förnybar energi står för nära tre fjärdedelar av den nya elenergi som installerades 2019. Andelen är högre än tidigare, men takten i omställningen måste öka markant om klimatkrisen ska mötas, enligt den mellanstatliga organisationen Irena.

Fossildriven elproduktion är på nedgång i USA och Europa. Under 2019 var det mer som monterades ned än som installerades. Detta bidrar till att andelen förnybart ökade globalt under 2019 trots att inte minst kolkraften är på frammarsch i Asien och Afrika. Totalt står den förnybara energikällor nu för drygt en tredjedel av elproduktionen, enligt nya siffror från organisationen Irena som bistår länder som vill öka sin andel av förnybart.

Av den nyinstallerade förnybara elproduktionen står solenergi för 55 procent. Majoriteten av den nya solenergin kom på plats i asiatiska länder som Kina, Indien och Japan, men också i bland annat USA och Spanien var ökningen tydlig. Vindkraft står för 34 procent av den nya förnybara elproduktionen.

Trots den växande andelen förnybart måste de årliga investeringarna måste dubbleras fram till 2030 om klimatkrisen ska mötas, enligt Irenas beräkningar.