Radar · Nyheter

EU har svårt att enas om rekordstort krispaket

EU planerar för det största krispaketet i unionens historia.

EU:s finansministrar har inför dagens möte om stimulanspaket och ekonomiskt stöd i coronakrisen varit oense. Efter över 16 timmar avslutades videomötet utan överenskommelse – förhandlingarna kommer återupptas under torsdagen, rapporterar AP.

Coronakrisen kommer få stora ekonomiska konsekvenser och EU försöker nu enas om ett historiskt stort stimulanspaket.

Bland annat Tyskland och Nederländerna har motsatt sig att länder i syd, som drabbats hårt, ska få möjlighet att ta gemensamma lån. Villkoren för det ekonomiska stödet delar just nu EU. Italien, Frankrike och Spanien vill se generösa åtgärder och föreslår långa tider för att betala tillbaka de eventuella lånen, rapporterar nyhetsbyrån AP.

Spanien och Italien, två av de länder som drabbats hårdast av coronaviruset, är också de som är bland de sämst rustade att möta de ekonomiska konsekvenserna.  Italien har EU:s näst högsta statsskuld, efter Grekland. 

Onsdagens möte leddes av eurogruppen ordförande Mario Centeno, som också är Portugals finansminister. Det stimulanspaket som diskuteras uppgår till cirka 500 miljarder euro, varav 240 miljarder ska tas från EU:s nödfond ESM och gå till stater. 100 miljarder ska i sin tur gå till att stötta arbetare, som med hjälp av pengarna ska kunna gå ner i arbetstid med bibehållen lön. 200 miljarder ska tas från Europeiska Investeringsbanken och gå till mindre företag.

– Det är det största och mest ambitiösa stimulanspaketet som vi någonsin förberett, sa Mario Centeno, enligt Ekot.

AP skriver att mötet pågick i över 16 timmar och avslutades utan att en överenskommelse nåtts. EU:s finansministrar kommer återuppta förhandlingarna under torsdagen.