Radar · Miljö

Värmländsk upphandling ska ge mer ekologisk mat

Region Värmland har nyligen avslutat flera livsmedelsupphandlingar som bland annat innebär att lastbilstransporterna kommer att minska med ungefär en tredjedel.

I Region Värmlands senaste livsmedelsupphandlingar ökar andelen ekologiska, MSC-märkta och etiska livsmedel med nästan en tredjedel, uppger Upphandling24.

Region Värmland avslutade nyligen flera livsmedelsupphandlingar med ett sammanlagt värde på cirka 250 miljoner kronor, som sträcker sig över fyra år med start den 1 november. Andelen ekologiska, MSC-märkta och etiska livsmedel har utökats med nästan en tredjedel, jämfört med tidigare avtal.

Det nya avtalet har också gett färre lastbilstransporter som minskat med ungefär en tredjedel det också, skriver Upphandling24.

– Som en stor samhällsaktör har Region Värmland ett ansvar för att bidra och uppmuntra till en hållbarhetskultur i hela samhället. Produktion och inköp av livsmedel är ett område där tydlig kravställning på ekologiska, närproducerade, svenska och etiska livsmedel hjälper oss att göra skillnad, säger Ola Persson, regionråd, i ett pressmeddelande.

Region Värmland uppger att de lagt ner ”ett omfattande arbete” med upphandlingen, där ett nära samarbete mellan kostverksam och upphandlingsenheten skett, bland annat har provsmakningar och blindtester av olika livsmedel genomförts.

– Den här upphandlingen är ett exempel på hur olika slags verksamheter bidrar till och samarbetar för ett gemensamt mål som stärker hela vår organisation”, säger Annika Lindgren, chef för Regionservice.

För att minska svinn kommer fler produkter med kort datum att köpas in, uppger Upphandling24.