Radar · Politik

USA:s statsskuld rekordstor – snart större än BNP

Många dollar blir det.

Den amerikanska statsskulden ökar och väntas snart ha gått om landets hela BNP i storlek.

Under året har USA ökat sina skulder med otroliga 4 500 miljarder dollar. Nu har skulden nyligen passerat 26 500 miljarder skriver sajten Global Politics.

Det går numera att följa skuldens utveckling sekund för sekund på nätet – och under nästa räkenskapsår, som inleds i oktober, väntas den passera summan av alla varor och tjänster som produceras i USA under ett helt år skriver Sveriges radio.

En förklaring till att statsskulden ökar extra snabbt just nu är coronakrisen och de åtgärder som sätts in för att stötta ekonomin.

Bland ekonomer råder det olika uppfattningar om statsskulden, några menar att det inte är någon fara då de låga räntorna gör det billigt att låna, andra menar att nästa generation kommer att drabbas hårt och tvingas betala i form av höjda skatter och försämrad välfärd.

När USA:s statsskuld i slutet av förra året passerade 23 biljoner dollar motsvarade det drygt 220 000 miljarder svenska kronor – ungefär 29 000 kronor för varje människa på jorden, skrev TT.