Radar · Inrikes

Stabsläget kring corona avslutas i Stockholm

Björn Eriksson, hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Stockholm påpekar att även om regionen lämnar stabsläget så är det inte en signal om att återgå till normalt beteende.

Region Stockholm har beslutat att avsluta det regionala stabsläge som i olika grader varit aktiverat sedan början av mars på grund av coronapandemin.

Anledningen till att regionen från och med den 7 september återgått till normalläge är att antalet nya smittade är lågt och att endast ett drygt 30-tal personer med covid-19 vårdas vid något av Stockholms sjukhus.

Regionens särskilda sjukvårdsledning gör bedömningen att sjukvårdsbehovet nu kan klaras inom ordinarie organisation, enligt ett pressmeddelande.

Det finns dock fortfarande beredskap för att snabbt kunna återgå i stabsläge om behov uppstår. Och än kan invånarna i huvudstadsregionen inte andas ut, enligt sjukvårdsdirektören.

”Att Region Stockholm lämnar stabsläget ska inte ses som en signal att alla kan återgå till normalt beteende. Oavsett hur smittspridningen fortsätter kommer det fortsatt vara viktigt för oss alla att stanna hemma även vid lindriga sjukdomssymtom, tvätta händerna och att hålla avstånd”, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Björn Eriksson.