Radar · Miljö

Ren luft och blå himlar firas internationellt

I dag firas för första gången den internationella dagen för ren luft och blå himlar.

På initiativ av FN:s generalförsamling firas i dag för första gången den internationella dagen för ren luft och blå himlar. Syftet är att minska ohälsan i världen.

I dag orsakar luftföroreningar omkring sju miljoner förtida dödsfall årligen världen över.  Fler människor dör av luftföroreningar, än av malaria, tuberkulos och aids tillsammans. I Sverige ligger siffran på cirka 7 600 förtida dödsfall varje år. Luftföroreningar leder också till skador på våra ekosystem och orsakar förlust av biologisk mångfald. I många fall bidrar de också direkt till klimatkrisen.

Men det ökade internationella intresset för ren luft och dess betydelse för människor hälsa har lett till ett nytt FN-initiativ, ”Day of Clean Air for Blue Skies”, som firas för första gången i dag.

Genom att fira dagen för ren luft och blåa himlar världen över varje år,  vill man öka medvetenheten om luftföroreningar och dess förödande effekter på människors hälsa.

Dagen är också en uppmaning till åtgärder för en renare luft världen över, skriver Naturvårdsverket i ett pressmeddelande.