Radar · Inrikes

Vårdpersonal smittas vid fikaborden

Akademiska sjukhuset i Uppsala ställde under onsdagen in all planerad vård.

Smittspridningen av coronaviruset i Region Uppsala har ökat mycket kraftigt. Smittspridning sker även mellan personalen på Akademiska sjukhuset – i fikarum och på afterwork.

Efter en lugnare period är ökningen av smittspridningen nu stor, enligt Region Uppsalas hälso- och sjukvårdsdirektör Mikael Köhler.

– Det finns en allmän smittspridning i vår region, i alla åldersgrupper. När vi har det finns en uppenbar risk att det når de mest utsatta – och då kommer sjukdomarna, vårdbehovet och dödsfallen, säger han på en presskonferens.

Nu vårdas 24 personer med bekräftad covid-19 i regionen, en ökning jämfört med tidigare veckor. Inom intensivvården är det tre personer som smittats av coronaviruset.

Trappat upp

Under onsdagen stoppades all planerad vård på Akademiska sjukhuset, på grund av smittoläget. Men stoppet hävdes under eftermiddagen.

– Ibland inför vi stopp när vi har hög belastning, det är en standardåtgärd, säger Fredrik Sund, verksamhetschef.
Han berättar att antalet patienter ökat ”väldigt snabbt” under den senaste veckan, och att man därför har trappat upp beredskapen enligt de planer som finns.

Bland sjukhusets personal har ett tiotal personer smittats av viruset. Ännu har ingen blivit sjuk och det finns inga bekräftade fall där smittan spridits från personal till patienter.

Vårdpersonalen verkar inte ha smittats av patienter i någon stor utsträckning, vilket var den stora faran tidigare.

– Då hade vi problem med tillämpning av skyddsutrustning. Nu är vi väldigt noga med skyddsutrustning och har tydliga uppföljningssystem, säger Mikael Köhler.

Fara i fikarummen

I stället är den stora faran utanför vårdsituationen: I personalrum, vid fikabord och på afterwork.

– När vi såg att det fanns en spridning inom vården var det där vi hittade den, i fikarummen där man sitter nära varandra, säger Mikael Köhler.

TT: Är det något Region Uppsala arbetar för att förhindra?

– Ja, på så sätt att den lokala arbetsledningen väl vet om det här och har som uppgift att få personalen att tillämpa distans. På en del ställen finns markeringar i golvet som visar var man får vara och inte.

TT: Vore det bra att ha lika tydliga uppföljningssystem för smittrisken i de här lägena, som för vårdsituationerna?

– Jo… Det är mycket man ska hinna med. Men det vore önskvärt att göra uppföljningar på ett mer systematiskt sätt, och det skulle inte förvåna mig om man börjar med det ute i verksamheterna.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV