Radar · Migration

S och MP överens om migrationsförslag

Klimat- och miljöminister Isabella Lövin (MP).

Socialdemokraterna och Miljöpartiet har enats om att skicka ut Migrationskommitténs alla förslag på remiss. Miljöpartiet har fått igenom flera nya förslag, bland annat lättnader i den så kallade gymnasielagen.

Fram tills nu har regeringen inte bara varit djupt oenig om den framtida migrationspolitiken, utan också om huruvida hela eller bara delar av förslagen ska skickas på remiss, som är ett första steg för att förslagen ska kunna bli lag.
S stod bakom samtliga Migrationskommitténs 26 förslag medan MP bara ställde sig bakom tre.

– Socialdemokraterna och Miljöpartiet är överens om att remittera Migrationskommitténs förslag. Vi är också överens om att inom kort remittera ett antal tilläggsförslag, säger migrationsminister Morgan Johansson (S) på en pressträff tillsammans med klimat- och miljöminister Isabella Lövin (MP).

Ett av de nya förslagen är att göra lättnader i det så kallade gymnasieregelverket. För att någon ska få stanna efter gymnasiestudierna måste personen inom sex månader hitta ett varaktigt jobb. Med coronapandemin har det blivit väldigt svårt och nu föreslås att man ska få tolv månader på sig att hitta ett jobb, som bara behöver vara i ett år.

– Det är en orimlig situation i dag, det tror jag de flesta förstår, säger Isabella Lövin.

Ett annat förslag är att någon som har varit mycket länge i Sverige med tillfälligt uppehållstillstånd, men där skyddsskälen inte längre finns kvar, ändå ska kunna få stanna.

– Det kan vara orimligt att då köra ut hela familjen. Det måste finnas en ventil, säger Morgan Johansson.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV