Radar · Migration

Migrationsförslag skickas på remiss – S och MP överens om nya tillägg

Vice statsminister Isabella Lövin (MP) och justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) har en gemensam pressträff med anledning av den parlamentariska migrationskommitténs betänkande.

Socialdemokraterna och Miljöpartiet är överens om att skicka ut migrationskommitténs förslag på remiss. Det meddelade parterna under en gemensam pressträff på onsdagen.

Fram till nu har regeringen varit djupt oenig både vad gäller den framtida migrationspolitiken och huruvida hela eller delar av förslagen ska skickas på remiss.

Socialdemokraterna ställde sig bakom samtliga migrationskommitténs 26 förslag, medan Miljöpartiet endast stod bakom tre.

Men under onsdagen kom genombrottet – även om det fortfarande råder en del meningsskiljaktigheter.

Migrationsminister Morgan Johansson (S) och miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP) meddelade under en gemensam pressträff att partierna nu är överens om att skicka migrationskommitténs betänkande på remiss – vilket är ett första steg för att ett förslag ska kunna bli lag.

– Socialdemokraterna och Miljöpartiet är överens om att remittera Migrationskommitténs betänkande, vilket regeringen också gör i detta nu, så skickar vi ut detta på remiss. Vi är också överens om att inom kort remittera några ytterligare kompletterande förslag, sa Morgan Johansson (S) under pressträffen.

Enligt migrationskommitténs förslag kommer tillfälliga uppehållstillstånd vara huvudregel, något som MP ställt sig emot.

– Det är en stor sak vi gör att vi går över från permanenta uppehållstillstånd till tillfälliga uppehållstillstånd, sa Morgan Johansson.

Lättnader i gymnasielagen

Men Miljöpartiet har lyckats få igenom en del tilläggsförslag, framförallt i sina viktigaste frågor, som rör barn och unga. Ett av förslagen rör den så kallade gymnasielagstiftningen för ensamkommande. Fram till nu har de ensamkommande som omfattas av gymnasielagen behövt hitta ett jobb som varar i minst två år, inom sex månader efter avslutade gymnasiestudier. Nu förelås i stället att tiden ska förlängas till tolv månader samt att det bör räcka med ett arbete på ett år. Bland annat på grund av att det har blivit svårare att hitta jobb under coronapandemin.

– Det är en orimlig situation i dag, det tror jag de flesta förstår, säger Isabella Lövin.

Man öppnar också upp för att personer som har varit i Sverige under en längre tid med tillfälligt uppehållstillstånd och inte längre har ett skyddsbehov, ska få möjlighet att stanna.

– Det kan vara orimligt att då köra ut hela familjen. Det måste finnas en ventil där man kan ta hänsyn till enskilda fall. Men det måste fortfarande vara särskilt ömmande omständigheter, säger Morgan Johansson.

Nästa steg är att remissinsatserna kommer med sina synpunkter på förslaget, som kan komma att justeras. Isabella Lövin svarar inte på frågan om hur många punkter i förslaget som MP ställer sig bakom.

– Vi står bakom att vi kommer att skicka detta på remiss.

I stället väljer hon att betona att man nu lyckats ”täppa till” de luckor som oroade partiet mest, som möjlighet till familjeåterförening och ömmande skäl för uppehållstillstånd.

– Vi har tillsammans nu gått igenom vilka delar som vi ser är synnerligen viktiga att skicka ut på remiss. Under migrationskommitténs arbete fanns det inte en majoritet bakom en helhet.

– Nu ser vi att vi har kommit väldigt långt för att täppa till de luckor där vi såg väldigt stora risker, framförallt för barn som skulle få orimliga konsekvenser om vi inte ser till att visa hänsyn till det, sa Isabella Lövin under pressträffen.

Senast den 20 juli nästa år behöver en ny migrationslagstiftning vara på plats. Om inte, ersätts dagens tillfälliga lag med den gamla utlänningslagen.

Radar · Djurrätt

Stora brister i EU-register om djurtransporter – kan pågå i tre veckor

Ungefär 44 miljoner djur transporteras årligen inom EU.

Två djurrättsorganisationer avslöjar i en ny rapport att EU:s register över djurtransporter från EU till andra länder har stora brister. Som exempel lyfts felaktiga uppgifter om tidsåtgång, resor som kan vara i upp till tre veckor samt att miljontals djur inte finns med i registren alls.– Denna rapport visar att situationen är mycket värre än vi hade befarat, säger Peter Stevenson från Compassion in world farming.

I den nya rapporten har djurrättsorganisationerna Compassion in world farming och Eurogroup for animals gjort en omfattande granskning av 180 000 djurtransporter under tiden oktober 2021 till april 2023. I vad de beskriver som en närmast kriminalteknisk process har de jämfört uppgifter från databasen och onlineverktyget Traces, där all information om transporter av djur och animaliska produkter ska finnas registrerade, med uppgifter från Eurostat, Google Maps, Ports.com and Marine traffic. Den sistnämnda ger information om realtider för fartygs resor. 

– Vår nya rapport avslöjar några djupt oroande problem, inte minst att de officiella uppgifterna är ofullständiga, felaktiga och kraftigt underskattar omfattningen av – och det djurlidande som orsakas av – EU:s långväga handel med levande lantbruksdjur, säger Peter Stevenson, chefspolitisk rådgivare på Compassion in world farming, i ett pressmeddelande

Enligt djurrättsorganisationerna loggas omkring 60 procent av resorna som att de börjar vid uppsamlingsplatser, men djuren kan ha transporterats från ursprungsgården i många timmar före detta utan att det finns något krav på att detta ska registreras.

Rapporten visar även att miljontals nötdjur och får genomgår långa, stressande sjöresor till Mellanöstern och Afrika för slakt eller gödning, ofta på fartyg i dåligt skick, vilket leder till värmestress, skadliga gaser, rörelsestress och svält. 

Många transporter registreras inte

Dessutom blir många av dessa djur aldrig registrerade i Traces. Det sker bara när transporten går genom ett annat EU-land. Alla resor som sker direkt från ett EU-land till ett land utanför unionen finns alltså inte med här. 

Rapporten visar också att 370 000 kalvar varje år tas från sina mammor strax efter födseln – många så unga som bara två veckor gamla – och får undermåligt med näring under långa resor. Även 300 000 lamm utsätts årligen för långa resor utan tillräcklig utfodring. 

Tusentals får och nötkreatur exporteras till avlägsna destinationer såsom Kazakstan, Uzbekistan, Kirgizistan, Azerbajdzjan, Armenien och Georgien, resor som kan vara upp till tre veckor. Under 2022 exporterade EU cirka 30 000 dräktiga kvigor, vissa till länder i centrala och västra Asien som Uzbekistan och Kazakstan. 

Grisar flygs till Asien

Datan som samlats in visar också att Frankrike, Danmark och Nederländerna har exporterat grisar med flyg ända till Thailand, Filippinerna, Singapore, Vietnam och Kambodja. Detta handlar om suggor som avlats fram för att kunna föda många griskultingar. Mer än hundra transporter har skett från Danmark, där suggor som kan få upp till 17-18 griskultingar per kull avlats fram. 

Även 54 000 ton levande fisk, vilket motsvarar tiotals miljoner enskilda djur, transporterades mellan EU:s medlemsstater under 2019, i trånga utrymmen och med rutinmässig svält och fysiska skador som följd. 

– Även om vi visste att miljontals djur fick utstå grymma och onödiga resor i vinstens namn visar denna rapport att situationen är mycket värre än vi hade befarat. EU måste ta itu med detta som en brådskande fråga genom att förbjuda levande export av jordbruksdjur till länder utanför EU och införa tuffa nya regler för att skydda deras välfärd under transporter mellan och inom EU:s medlemsstater, säger Peter Stevenson i pressmeddelandet. 

EU-kommissionen väntas under onsdagen presentera ett nytt lagförslag kring nya regler för djurtransporter. Läckta dokument om lagförslaget har redan kritiserats av djurrättsorganisationer för att inte vara tillräckliga.

Radar · Utrikes

USA:s förre talman McCarthy lämnar kongressen

Två månader efter att han avsatts som talman i det amerikanska representanthuset meddelar den republikanske ledamoten Kevin McCarthy att han lämnar sin kongressplats vid årsskiftet.

Den 3 oktober tvingades Kalifornienrepublikanen McCarthy bort från sin talmanspost efter en historisk omröstning. Skälet var främst kritik mot att McCarthy samarbetat med Demokraterna för att få till en budgetlösning och en höjning av USA:s skuldtak.

McCarthy är den enda talmannen i historien som röstats bort från jobbet.

Radar · Politik

Uppgifter: uppdaterat Tidöavtal klart

Förhandlingarna mellan regeringspartierna och Sverigedemokraterna om ett uppdaterat Tidöavtal är nu klart. Det uppger källor för TV4 Nyheterna.

Resultatet kommer att offentliggöras under den kommande veckan, uppger TV4. Enligt kanalens politiska kommentator ser det ut att innehålla samma sex ämnesområden som det ursprungliga avtalet: sjukvård, klimat, kriminalitet, migration och integration, tillväxt och hushållsekonomi och skola.