Radar · Migration

Migrationsförslag skickas på remiss – S och MP överens om nya tillägg

Vice statsminister Isabella Lövin (MP) och justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) har en gemensam pressträff med anledning av den parlamentariska migrationskommitténs betänkande.

Socialdemokraterna och Miljöpartiet är överens om att skicka ut migrationskommitténs förslag på remiss. Det meddelade parterna under en gemensam pressträff på onsdagen.

Fram till nu har regeringen varit djupt oenig både vad gäller den framtida migrationspolitiken och huruvida hela eller delar av förslagen ska skickas på remiss.

Socialdemokraterna ställde sig bakom samtliga migrationskommitténs 26 förslag, medan Miljöpartiet endast stod bakom tre.

Men under onsdagen kom genombrottet – även om det fortfarande råder en del meningsskiljaktigheter.

Migrationsminister Morgan Johansson (S) och miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP) meddelade under en gemensam pressträff att partierna nu är överens om att skicka migrationskommitténs betänkande på remiss – vilket är ett första steg för att ett förslag ska kunna bli lag.

– Socialdemokraterna och Miljöpartiet är överens om att remittera Migrationskommitténs betänkande, vilket regeringen också gör i detta nu, så skickar vi ut detta på remiss. Vi är också överens om att inom kort remittera några ytterligare kompletterande förslag, sa Morgan Johansson (S) under pressträffen.

Enligt migrationskommitténs förslag kommer tillfälliga uppehållstillstånd vara huvudregel, något som MP ställt sig emot.

– Det är en stor sak vi gör att vi går över från permanenta uppehållstillstånd till tillfälliga uppehållstillstånd, sa Morgan Johansson.

Lättnader i gymnasielagen

Men Miljöpartiet har lyckats få igenom en del tilläggsförslag, framförallt i sina viktigaste frågor, som rör barn och unga. Ett av förslagen rör den så kallade gymnasielagstiftningen för ensamkommande. Fram till nu har de ensamkommande som omfattas av gymnasielagen behövt hitta ett jobb som varar i minst två år, inom sex månader efter avslutade gymnasiestudier. Nu förelås i stället att tiden ska förlängas till tolv månader samt att det bör räcka med ett arbete på ett år. Bland annat på grund av att det har blivit svårare att hitta jobb under coronapandemin.

– Det är en orimlig situation i dag, det tror jag de flesta förstår, säger Isabella Lövin.

Man öppnar också upp för att personer som har varit i Sverige under en längre tid med tillfälligt uppehållstillstånd och inte längre har ett skyddsbehov, ska få möjlighet att stanna.

– Det kan vara orimligt att då köra ut hela familjen. Det måste finnas en ventil där man kan ta hänsyn till enskilda fall. Men det måste fortfarande vara särskilt ömmande omständigheter, säger Morgan Johansson.

Nästa steg är att remissinsatserna kommer med sina synpunkter på förslaget, som kan komma att justeras. Isabella Lövin svarar inte på frågan om hur många punkter i förslaget som MP ställer sig bakom.

– Vi står bakom att vi kommer att skicka detta på remiss.

I stället väljer hon att betona att man nu lyckats ”täppa till” de luckor som oroade partiet mest, som möjlighet till familjeåterförening och ömmande skäl för uppehållstillstånd.

– Vi har tillsammans nu gått igenom vilka delar som vi ser är synnerligen viktiga att skicka ut på remiss. Under migrationskommitténs arbete fanns det inte en majoritet bakom en helhet.

– Nu ser vi att vi har kommit väldigt långt för att täppa till de luckor där vi såg väldigt stora risker, framförallt för barn som skulle få orimliga konsekvenser om vi inte ser till att visa hänsyn till det, sa Isabella Lövin under pressträffen.

Senast den 20 juli nästa år behöver en ny migrationslagstiftning vara på plats. Om inte, ersätts dagens tillfälliga lag med den gamla utlänningslagen.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV