Radar · Miljö

Ny rapport pekar på minskat behov av parkeringar

Limhamns sjöstad, där fastighetsägare kunnat dra ned på antalet parkeringsplatser mot att de samtidigt erbjudit andra mobilitetslösningar, så som bilpooler.

Krav på att bygga parkeringsplatser i samband med nyproduktion ger både upphov till utsläpp och hämmar bostadsbyggandet. Det konstaterar en rad tunga aktörer i en ny rapport. I Malmö har politikerna redan dragit ned på kraven på nya p-platser.

I underjordiska garage och uppradade längs gator är parkeringsplatser en självklar del av stadsbilden.

Lika självklart är det att fastighetsägare fyller på med nya parkeringsplatser, när nya områden ska byggas – både under och över mark. Det för att hålla sig till kommunernas parkeringsnormer.

Men nu ifrågasätts reglerna i en ny rapport, där Naturskyddsföreningen, Fastighetsägarna Stockholm och Hyresgästföreningen gjort gemensam sak.

– En fastighets livscykel ligger på 100 år, det betyder att det du bygger i dag också måste vara en smart lösning i framtiden, säger Helena Olsson, chef för avdelningen stadsutveckling samhälle hos Fastighetsägarna Stockholm.

Frågan är om ett visst antal parkeringsplatser i anslutning till en nybyggd fastighet – verkligen är det, frågar sig Helena Olsson.

– Flera av våra medlemmar som hyr ut kontor säger att de sett ett skifte, för 10-15 år sedan frågade företag som var intresserade av att köpa eller hyra en lokal om parkeringsplatser, i dag efterfrågas istället ett gott utbud på lunchrestauranger och närhet till kollektivtrafik.

Kan bidra till fler gröna ytor

Samtidigt ser Helena Olsson att nya tekniska lösningar, drastiskt minskar behovet av parkeringsplatser i anslutning till ett bostadshus.

– En bilpoolsparkering ersätter 5-10 vanliga bilparkeringar, säger hon.

I dag landar kostnaderna för parkeringarna på alla som köper en fastighet eller hyr en lägenhet. Men skulle bilägarna själva stå för hela kostnaden – tror Helena Olsson, att fler skulle välja andra lösningar, så som bilpool.

– I kombination med en effektivare och bättre fungerande parkeringsmarknad skulle både den som behöver parkera hitta en plats snabbare samtidigt som många parkeringsytor skulle kunna förädlas till exempelvis bostäder, grönare ytor och bättre livsmiljöer i staden.

– Vår poäng är att reglerna borde vara fordonsneutrala, i dag finns det inbyggda subventioner i systemet.

Förändras kravet på antalet p-platser, påverkar det också bostadsbyggandet – enligt rapporten. En halvering av parkeringskravet skulle exempelvis öka nyproduktionen av bostäder i Stockholm med 20 procent och åtta procent i Göteborg, enligt rapporten. Ett annat fynd som sticker ut – är att parkeringsnormer kan öka koldioxidutsläppen med hela 50 procent i byggprocessen.

Men att ändra i reglerna för hur många parkeringsplatser som ska byggas i anslutning till en fastighet, kan väcka starka känslor. Det har visat sig i kölvattnet av den parkeringspolicy som Malmö stad beslutade om 2010, där parkeringskravet för nyproduktion kan sänkas i lägen nära kollektivtrafik och om de boende får tillgång till bilpool.

– Man börjar bli trött på att bo i staden där man gör allt för att jävlas med sina invånare, skriver en upprörd Malmöbo i ett upprop mot bristen på parkeringsplatser i området Limhamns sjöstad, i sociala medier 2016.

Måste utgå från att användaren betalar

I en artikel i Sydsvenskan från i våras hörs flera arga röster, vilket fick kommunpolitikern Stefana Hoti (MP), att rycka ut till försvar för policyn.

– För oss är parkeringspolicyn ett viktigt verktyg för att göra Malmö mer hållbart. Väljer man att bosätta sig i det här nybyggda området Limhamns sjöstad, får man vara medveten om att det råder en annan parkeringsnorm. Man får tänka efter: Fungerar detta för mig? säger hon till tidningen.

Vid senaste mötet i kommunfullmäktige i Malmö, skruvade politikerna ytterligare ned kraven på bilparkeringar, om byggföretagen samtidigt satsar på andra så kallade mobilitetslösningar – så som bilpooler. Helena Olsson är inte odelat positiv.

– Vi står inför en stor omställning när det gäller mobilitet men bilen kommer sannolikt att vara viktig och ha en plats i staden även framöver. När vi utvecklar nya policys kopplade till tillgängligheten till en fastighet måste modellen som tillämpas utgå från att användaren betalar, oavsett om det är bilpool, parkering eller en annan mobilitetslösning