Radar · Inrikes

Löfven om Sjöstedts hot: Är upp till honom

Stefan Löfven besökte under onsdagen Västerås sjukhus kliniska mikrobiologiska laboratorium.

Statsminister Stefan Löfven (S) slår ifrån sig hotet om misstroende från Vänsterpartiet om det blir lagändringar i arbetsrätten. ”Vad Sjöstedt gör med det är upp till honom”, säger Löfven.

Förändringar i arbetsrätten ska genomföras, vilket står inskrivet i januariavtalet mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna. Men hur är ännu en olöst fråga.

Nu säger Löfven rakt ut att han anser att justitierådet Gudmund Toijers utredning inte upprätthåller balansen mellan löntagare och arbetsgivare.

– Den här utredningen uppfyller inte den balansen. Men vi ska, om inte parterna kommer överens, göra förändringar. Fast just nu är utredningen ute på remiss, och remissvaren kommer tillbaka till oss den 26 oktober. Jag tror alla tjänar på att lyssna på remissinstanserna, säger Löfven under ett besök på Västerås sjukhus.

Inga LO-krav

Både C-ledaren Annie Lööf och Liberalernas Nyamko Sabuni har varit tydliga med att om inte PTK, LO och Svenskt Näringsliv kommer överens i sina förhandlingar så ska Toijers utredning bli lag. Partiledarna kan inte tänka sig att förhandla om innehållet.

Socialdemokraterna hoppas på att parterna återupptar sina förhandlingar, men ännu finns inget som tyder på det. LO har enligt statsministern inte kommit med några krav eller önskemål till regeringen för att fortsätta förhandla.

– Nej, det här är helt mellan parterna.

"Är upp till honom"

Det är enligt Löfven för tidigt att spekulera i om regeringen skulle kunna ändra på förutsättningarna för att förhandlingarna ska fortsätta.

– Just nu har de avslutat förhandlingarna utan att vara överens. Det finns en tydlig skillnad där, men det är också så att parterna kom ganska långt fram, enligt dem själva.

Vänsterpartiets Jonas Sjöstedt har hotat att lägga ett misstroendevotum, som Moderaterna inte ställer sig bakom, i riksdagen mot Stefan Löfven om regeringen går vidare med ett lagförslag. Han vill ha svar den här veckan.

– Vad Sjöstedt gör med det är upp till honom. Om han vill sätta sig tillsammans med dem som faktiskt vill möjliggöra dumpning av löner i Sverige, därför att man vill återinföra lex Laval – om det är dem Sjöstedt vill sätta sig med, då är det är hans val. Så det är han som ska svara på frågan, säger statsministern.

Fakta: Utredningens förslag

Arbetsgivare får undanta fem personer från turordningsreglerna vid uppsägningar. I dag gäller max två personer och då enbart för företag med högst tio anställda.

För att omplaceras ska en person kunna ta sig an de arbetsuppgifter som erbjuds utan upplärning.

Vid lika anställningstid avgör arbetsgivaren själv vem som får vara kvar när uppsägningar sker på grund av arbetsbrist.

Kompetensutveckling ska erbjudas alla anställda som varit anställda i minst sex månader ”i skälig utsträckning”.

Arbetsgivare som inte följer det kan bli skadeståndskyldiga.
Möjligheten att förklara en uppsägning av personliga skäl ogiltig tas bort i företag med färre än 15 anställda.

Bara efter prövning ska en person som sägs upp av personliga skäl i större företag kunna få lön medan det prövas om uppsägningen var ogiltig eller sakligt grundad.

Förtur till fast anställning föreslås gälla för personer som varit vikarier i nio månader. I dag gäller tolv månader.
Källa: Utredningen om en moderniserad arbetsrätt

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV